Legevakt

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet.

Ring 116 117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i det området hvor du oppholder deg.


Kontakt eventuelt lokal legevakt:

Legevakt Hamar, tlf. 62 53 19 00

Legevakt Elverum, tlf. 62 41 15 00

Legevakt Åmot, tlf. 488 84 001

Legevakt Stor-Elvdal, tlf. 62 48 22 11

Legevakt Lillehammer, tlf. 61 25 14 50

Legevakt Oslo, tlf. 23 48 72 00

Publisert 17. juni 2021 10:22 - Sist endret 17. juni 2021 10:26