Sikre opplæring og veiledning

Opplæring er sentralt for å sikre at alle som har roller i arbeidet med informasjonssikkerhet ved høgskolen er i stand til å ta ansvaret sitt.

Ledere har et særskilt ansvar for å sikre at alle enheter ved høgskole har rutiner for hvordan informasjonssikkerhet håndteres i enheten. Dette kan for eksempel være rutiner for hvordan utskrifter med fortrolig informasjon håndteres, eller prosedyrer for gjennomføring og godkjenning av risikovurderinger.

Rutinene skal være tilpasset enhetens behov slik at medarbeidere blir satt i stand til å ivareta sikkerhetsoppgavene sine.

Sikresiden.no er utviklet av norske universiteter og høgskoler og gir veiledning innen flere relevante temaer: knyttet til informasjonssikkerhet, deriblant korte e-læringsmoduler du kan ha nytte av:

Sikresiden.no har også flere nyttige e-læringsmoduler om blant annet risikovurdering, personvern og informasjonssikkerhet.

Høgskolen arbeider med å utvikle egne e-læringsmoduler om disse temaene.

Kontakt

Dersom du har spørsmål eller ønsker veiledning om informasjonssikkerhet kan du kontakte Chief Security Officer (CSO) på e-post cso@inn.no