Ivareta personvern i behandling av data

Høgskolen skal ivareta personvernet og overholde gjeldende regelverk når vi behandler personopplysninger.

Når du samler inn og håndterer personopplysninger skal du blant annet:

  • Definere et klart formål med innsamlingen
  • Avklare det rettslige grunnlaget for at innsamlingen er lovlig
  • Gjennomføre en vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment - DPIA)
  • Inngå dataavhandleravtaler med underleverandører for å sikre at persopplysninger behandles etter regelverket
  • Informere brukere om hvilke data som samles inn, hvordan de brukes og hvorfor
  • Sikre brukere rett til innsyn i opplysninger om seg selv
  • Håndtere avvik som meldes knyttet til personvern
  • Slette personopplysninger når formålet med innsamlingen av dem ikke lenger er gyldig