Gjeldende smitteverntiltak ved høgskolen

Høgskolen følger nasjonale og lokale tiltak besluttet av smittevernmyndighetene. Ved behov iverksetter også HINNs beredskapsledelse egne tiltak som gjelder for studenter og ansatte. Oversikten under viser HINNs gjeldende tiltak.

Informasjonen under ble oppdatert torsdag 9. september 2021. Siden oppdateres ved eventuelle endringer. 

Smittevernråd

Høgskolen oppfordrer alle studenter og medarbeidere til å følge nasjonale smittevernråd, som fortsatt lyder:

  • vask hender
  • hold avstand
  • hold deg hjemme og test deg om du er syk

Se nasjonale råd og anbefalinger (helsenorge.no)

Lynkurs i smittevern for studenter

Lynkurs i smittevern for medarbeidere

For studenter

Undervisning og øvingsaktivitet

Høgskolen har planlagt at alle studenter skal ha fysisk undervisning fra studiestart. Ved enkelte studier er det planlagt kombinasjoner der studentene får noe digital undervisning.

Høgskolen følger de reglene for gjenåpning som gjelder, og har planlagt med at studentene må ha en meter avstand også i klasserommene fra studiestart og frem til mandag 20. september.

Les mer om avstandskrav i undervisning

Tilgang til lokalene

Høgskolens bygninger er tilgjengelige mellom 07:00 og 22:00 med kort og kode.

Dørene er åpne uten kort og kode mellom 08:00 og 15:30.

Testing av studenter i oppstartsukene

Høgskolen og Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN) har fra studiestart delt ut hurtigtester på alle studiesteder. Dette trappes ned etter uke 36. 

Les mer om utdelingen av hurtigtester

Hurtigtestene er gratis. De fjerner ikke behovet for å følge myndighetens smittevernråd eller å ta en ordinær koronatest ved mistanke om sykdom. De er et supplement som kan hjelpe oss å avdekke eventuell smitte tidlig så i unngår at smitten sprer seg.

Den enkelte gjennomfører testen selv. De som tester positivt, må ta kontakt med kommunen for å få videre veiledning og time for ordinær koronatest. Hvilket telefonnummer som skal benyttes vil det bli informert om ved utdeling av testutstyret. Ved positiv test skal man være i karantene til det foreligger svar på ordinær test.

Om også den ordinære testen er positiv, vil kommunen gjennomføre smittesporing for å identifisere nærkontakter som også må testes.

Testing av studenter ved smitteutbrudd

Dersom det blir påvist smitte blant studenter ved høgskolen er det den aktuelle vertskommunen som følger opp smitteutbruddet med smittesporing og testing av nærkontakter.

Nærkontakter vil bli bedt om å ta en hurtigtest.

Alle som har en positiv hurtigtest, eller har mulige covid-19-symptomer, skal kontakte kommunen for ytterligere testing.

Finn kontaktinformasjon til din kommune (helsenorge.no)

Registrering av oppmøte

Høgskolen legger i høst til rette for registrering av tilstedeværelse ved forelesninger og annen undervisning for å kunne bistå i smittesporing. Dette er i tråd med pålegg fra Kunnskapsdepartementet.

En rekke rom er utstyrt med QR-koder som studenter skanner med mobiltelefonen for å registrere oppmøte. I noen sammenhenger vil oppmøte blir registrert på andre måter.

Vaksinering av studenter

Studiekommunene i Innlandet legger til rette for vaksinering av studenter. 

Les mer om hvordan du som student skal få tatt vaksine

For medarbeidere ved høgskolen

Undervisning

Medarbeidere som driver undervisning skal fra studiestart gjennomføres denne som planlagt. Omfanget av fysisk, digital eller kombinasjoner av disse vil variere mellom ulike studier etter de planene som er lagt.

Høgskolen følger de reglene for gjenåpning som gjelder, men har valgt å holde fast ved at studentene må ha en meter avstand også i klasserommene frem til mandag 20. september.

Les mer om avstandskrav i undervisning

Tilgang til lokalene

Høgskolens ansatte har tilgang til lokalene mellom kl. 06:00 og 22:00 med kort og kode.

Dørene er åpne uten kort og kode mellom 08:00 og 15:30.

Tilstedeværelse og hjemmekontor

Medarbeidere kan arbeide fra kontorarbeidsplassen, men skal overholde smittevernråd og -regler, inkludert kravet om å holde én meter avstand til andre.

Dersom det oppstår behov for å begrense antall medarbeidere som er til stede fysisk, prioriteres de som må møte opp på arbeidsplassen for å utføre oppgaver, som er sentrale for å holde studiestedene åpne, eller som av andre grunner bør arbeide fra studiestedet. Nærmeste leder beslutter dette.

Medarbeidere som kan utføre oppgavene godt nok hjemmefra kan etter avtale med nærmeste leder jobbe fra hjemmekontor, eller med en kombinasjon av hjemmekontor og tilstedeværelse.

Medarbeidere som av helsemessige eller andre særskilte grunner har behov for å jobbe fra hjemmekontor avklarer dette med nærmeste leder.

Reiser

Innenlandsreiser og reiser mellom studiestedene kan gjennomføres iht. gjeldende smitteverntiltak.

Medarbeidere som reiser fra områder med særlige tiltak skal forholde seg til tiltak i hjemkommunen også ved reise til annen kommune.

Arrangementer og seminarer

Det kan gjennomføres nødvendige arrangementer for HINNs medarbeidere med inntil 100 deltakere.

Ansvarlig leder/arrangør ved HINN er ansvarlig for å vurdere om arrangementet må gjennomføres fysisk. Det skal gjennomføres en risikovurdering som grunnlag for om arrangementet skal gjennomføres. Gjeldende smitteverntiltak skal følges ved gjennomføring.

Publisert 29. juni 2021 12:49 - Sist endret 14. sep. 2021 13:26