Gjeldende smitteverntiltak ved høgskolen

Regjeringen reviderte de nasjonale koronatiltakene torsdag 13. januar, med virkning fra 15. januar. Under finner du gjeldende tiltak for studenter og ansatte ved HINN.

Oppdatert mandag 17. januar

Generelt

Regjeringens formål med de gjeldende tiltakene er å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og forsinke og begrense spredningen av omikron.

Antall nærkontakter skal begrenses. Alle skal holde en meter avstand til andre. 

Regjeringens tiltak er førende for all aktivitet ved høgskolen. 

Undervisning

Høgskolen legger om til mer fysisk undervisning så raskt det er mulig. Det vil variere mellom utdanninger hvor raskt dette kan skje, ut fra en helhetlig vurdering gjort av dekanene som leder fakultetene våre.

Fysisk undervisning skal skje i tråd med smittevernforsvarlig drift, og regjeringens vedtatte begrensninger på antall personer tilstede i undervisningsrom.

Studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk i laboratorier eller annen ferdighetstrening prioriteres for fysisk undervisning, men med godt smittevern.

Studentene får beskjed om hva som gjelder for dem gjennom læringsplattformen Canvas.

Eksamen

Det enkelte fakultet vurderer eksamensform framover og varsler sine studenter om hva som gjelder for den enkelte gjennom læringsplattformen Canvas.

Skriftlig skoleeksamen er lagt om til andre eksamensformer der dette er faglig forsvarlig.

Skriftlig skoleeksamen kan gjennomføres når det er avgjørende for å sikre studentenes progresjon, eller hvor eksamen inneholder praktiske elementer som ikke kan erstattes av digitale løsninger. 

Eksamen som ikke er skriftlig skoleeksamen, er i utgangspunktet ikke berørt og vil bli gjennomført som planlagt og slik det er kommunisert til studentene. 

Drift av studiestedene

Høgskolens studiesteder vil være åpne mellom kl. 07:00 og 22:00 alle dager. Det kreves kort og kode for å få tilgang utenom normal arbeidstid. I noen bygg kreves kort og kode i hele byggets åpningstid.

Alle som bruker lokalene skal holde en meter avstand til andre og bruke munnbind når avstandskravet ikke kan overholdes. Håndsprit er tilgjengelig ved innganger og i fellesarealer, og høgskolen forsterker renhold og desinfeksjon av flater som dørhåndtak og knapper i heiser.

Studentarbeidsplasser, lesesaler og grupperom er tilgjengelige for studenter.

Bibliotekene holdes åpne. Det legges til rette for at det skal holdes minst 1 meters avstand.  

Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN) holder boligresepsjoner, kantiner og bokhandler åpne, og tilbyr også bestilling og utsending av bøker

SINNs samtaletjeneste er tilgjengelig for studenter som har behov for noen å prate med.  

Treningsrom og svømmehall er stengt for annen bruk enn til undervisning og forskning. Organiserte tilbud som ivaretar smittevernregler kan tillates etter nærmere vurdering.

Hjemmekontor

Regjeringens påbud om hjemmekontor for de som kan jobbe hjemmefra ligger fast og følges opp av høgskolen. Mange medarbeidere vil derfor ha hjemmet som arbeidsplass også framover.

Det kan gjøres unntak når det er nødvendig for tjenester som krever tilstedeværelse som er viktig og nødvendig for virksomheten. Dette avklares av leder i samråd med medarbeider.

Medarbeidere som må være tilstede for å sikre studentenes progresjon eller er i studentnære funksjoner, prioriteres for tilstedeværelse. Dette gjelder også undervisere som gir fysisk undervisning.

Mulig økt sykefravær

Høgskolen planlegger for hvordan prioritert aktivitet skal opprettholdes dersom økt smittespredning i samfunnet fører til stort fravær.

Sosiale arrangementer 

Sosiale arrangementer for medarbeidere ved høgskolens avlyses eller gjennomføres digitalt.

Studentsosiale arrangementer kan gjennomføres i tråd med smittevernråd og nasjonale pålegg og anbefalinger som blant annet gir antallsbegrensninger. 

Møter, kurs og konferanser

Møter, kurs og konferanser gjennomføres primært digitalt eller utsettes. 

Ved nødvendige fysiske samlinger skal smittevern ivaretas i tråd med nasjonale råd og anbefalinger eller lokale forskrifter, blant annet med en meter avstand, bruk av munnbind når avstandskrav ikke kan overholdes. 

Reiser

Nødvendige reiser kan gjennomføres, blant annet for å opprettholde studentenes progresjon. 

Munnbind skal brukes på kollektivtransport og i taxi.

Hurtigtester

Kommunene deler ut hurtigtester ved behov, men med tydelig prioritering av hvem som kan få.

Regjeringen sier at økt testing er aktuelt for å kunne opprettholde fysisk undervisning, og at studenter prioriteres for tilgang på tester.

Informasjon om eventuell utdeling av hurtigtester på studiestedene vil komme senere, dersom dette blir aktuelt etter dialog med høgskolens vertskommuner.

Se også

Publisert 29. juni 2021 12:49 - Sist endret 18. jan. 2022 11:31