Vaksinering av deg som er student

Som student kan du få vaksine i studiekommunen din. Sjekk hva du trenger å gjøre.

Mange studenter har ved studiestart fått den første vaksinedosen. Noen har også fått to doser. Ved å registrere deg hos kommunen kan du få både dose en og dose to i studiekommunen din dersom du trenger det.

Du må huske å avbestille dersom du fra før har time til vaksinering i kommunen der du har folkeregistrert adresse.

Det skal minimum gå fire uker mellom dose en og dose to.

Se informasjon om vaksinering fra din kommune:

Generell informasjon om vaksinasjon

Hvor lang tid skal det minimum gå mellom dose en og dose to?

Dersom du har fått Moderna sin koronavaksine (Spikevax) som førstedose skal det gå minimum fire uker før du mottar neste dose. Dette gjelder uavhengig av hvilken vaksine som brukes til dose to.

Dersom du har fått BioNTech og Pfizer sin vaksine (Comirnaty) skal det gå minimum tre uker før du får dose to. Dette gjelder uavhengig av hvilken vaksine som brukes til dose to.

Det er viktig at minimumsintervallet overholdes. Hvis ikke, risikerer du en dårligere effekt av vaksinene og vil ikke få grønt koronapass. Dersom minimumsintervallet ikke er overholdt kan det hende at du får tilbud om en tredje dose, men dette kan ta noe tid.

Hvor lang tid kan det maksimalt gå mellom dose en og dose to?

Det er ikke satt noen endelig frist for å motta dose to. Folkehelseinstituttet anbefaler imidlertid at det ikke går mer enn 12 uker fra første dose. For koronapass gjelder egne regler. Les om dette på fhi.no.

Kan du få to forskjellige koronavaksiner?
FHI og Legemiddelverket har konkludert med at man kan benytte vaksiner fra Moderna og Pfizer i kombinasjon. Det vil si at den ene kan benyttes til dose én og den andre til dose to. Du kan lese mer om dette på fhi.no.

Er du vaksinert i utlandet?

FHI har laget retningslinjer for etterregistrering i det norske vaksineregisteret (SYSVAK) av koronavaksiner som er satt i utlandet.

For å få etterregistrert vaksiner tatt i utlandet må du:

  • ha norsk fødselsnummer eller  d-nummer (midlertidig ID-nummer)
  • ha fått en vaksine som er godkjent av det europeiske medisinbyrået (EMA)
  • be om konsultasjon med fastlege, kommunehelsetjenesten eller privat helsetjeneste
  • framvise dokumentasjon på vaksine

Les mer om etterregistrering hos Folkehelseinstituttet 

Av Kari Kjærnet
Publisert 20. aug. 2021 15:18 - Sist endret 10. mai 2022 12:52