Kollektiv innsats for smittevernet

Arbeidet med å pakke og dele ut testutstyr har siden studiestart involvert mange studenter og ansatte. Barnevernsstudent Filsan er blant dem som i tre uker har lagt ned en enorm innsats.

Studenter som får testutstyr.

Mange studenter har benyttet seg av muligheten til å få utdelt testutstyr på campus. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Filsan Noor Beegsi flyttet i sommer fra Bjerke i Oslo til Lillehammer for å studere bachelor i barnevern. Hun kombinerer studiene med rollen som studentvert der hun legger til rette for at medstudentene får testutstyr.

Har delt ut hurtigtester nesten daglig

- Jeg har brukt mye av sommeren på tilsvarende arbeid med hurtigtester på Gardermoen, og det føltes derfor naturlig å fortsette siden det føles meningsfullt. Etter at jeg flyttet til Lillehammer har jeg stått her hver dag, med unntak av noen få dager, sier Filsan.  

De første ukene hennes som student har bestått av studier, fadderuka og arbeid med å pakke og dele ut testutstyr. Hun beskriver Lillehammer som en koselig, liten by som hun har fått et godt førsteinntrykk av.

- Jeg deler ut og informerer studentene som har spørsmål knyttet til testutstyret. Tilbakemeldingene har vært positive, og jeg opplever at det gir trygghet til studentene jeg møter, og at hurtigtestene er med på å senke terskelen for å møte opp fysisk på studiestedet, sier Filsan.

Studenter som får utdelt testutstyr.
Filsan (i rød t-skjorte) har delt ut testutstyr på Storhove siden studiestart. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Deler ut hurtigtester på campus

De første tre ukene av høstsemesteret har det vært mulig å få utdelt hurtigtest for selvtesting av covid-19 ved våre studiesteder. Dette er et resultat av et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet, Studentsamskipnaden i Innlandet og vertskommunene. Takket være en solid innsats fra både ansatte og studenter har utstyr blitt pakket på våre studiesteder på Hamar, Lillehammer og Elverum, og delt ut på våre studiesteder.

Statistikken viser at det siden studiestart har blitt delt ut over nesten 10.000 hurtigtester på campus Elverum, Hamar og Lillehammer. På toppen av dette kommer testutstyret som er delt ut på Rena, Blæstad og Evenstad. Det har også blitt utført vaksinering i regi av Hamar kommune på campus Hamar, der ca. 350 studenter ble vaksinert mandag 30. august.

Mannlig student som blir vaksinert
Rundt 350 studenter ble mandag vaksinert på studiested Hamar. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Roser studentene

- Studentene har gjort en fantastisk jobb, og virkelig bidratt til at det de siste ukene har vært mulig å tilby hurtigtester på studiestedene våre. Våre aktivitetsledere som jobber lokalt på campus har også gjort en kjempeinnsats med å få med seg studenter, sier velferdssjef i Studentsamskipnaden i Innlandet, Cesilie Robertsen.

Hurtigtester for selvtesting deles ut for å redusere risikoen for smitte, og et er et supplement til smitteverntiltakene som allerede eksisterer. Rådgiver i rektors stab, Kristin Garstad, er blant dem som har jobbet mye med å få testutstyr ut til studentene på Lillehammer.

- Innsatsen til våre studenter og ansatte har vært uvurderlig de siste ukene. Vi har hatt et godt samarbeid med SINN som har rekruttert studentverter. Det er viktig å sette inn ulike tiltak for å kunne opprettholde en så normal hverdag som mulig for studentene. Hurtigtesting kommer i tillegg til øvrig smittevern og skal gi en ekstra trygghet. Det er også hyggelig å jobbe sammen med kolleger man ellers ikke jobber mye med, og ikke minst treffe studentene, sier Garstad.  

På Elverum har førstekonsulent Tove Randi Skaret vært sentral i arbeidet.

- Både studenter og ansatte har vist stort engasjement og velvilje for å bidra i dette arbeidet. Det er aktivitetsleder på hvert studiested som har rekruttert studenter. Her i Elverum har vi hatt to studenter hele perioden som har stilt opp hver dag, med pakking og utdeling av tester. Vi har også hatt flere andre studenter som har bidratt på en positiv måte. De er effektive og flinke, og har gjort en kjempeinnsats, sier Skaret.

Godt samarbeid SINN og vertskommunene

SINN har bidratt med å koordinere arbeidet med rekruttering, og gitt timelønn til studentene som har vært med. Og arbeidet vil fortsette.  I utgangspunktet skulle man dele ut hurtigtester i tre uker, men tiltaket videreføres nå til 20. september.

- Jeg vil fortsette å jobbe med dette også i ukene som kommer. Det er fortsatt viktig å fokusere på smittevern, og jeg synes det er veldig fint at HINN som institusjon deler ut slike hurtigtester til både studenter og ansatte, sier Filsan.

- Dette er et supplement for om mulig å avdekke smitte tidlig så vi kan unngå større utbrudd. Mange kan være smittet, uten å ha symptomer. Da kan hurtigtestene være av stor betydning for å oppdage mulig smitte, sier Robertsen. 

- Om bare en smittet kan fanges opp via dette tiltaket er det verdt det. Det gjør at vi kan ligge i forkant og hindre at studenter og ansatte går rundt som smittebærere uten at de selv er klar over det, sier Garstad. 

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 3. sep. 2021 12:50 - Sist endret 14. sep. 2021 13:26