Jobber med oppfølging av koronatiltak

HINN kommer onsdag med planen for hvordan regjeringens nye koronatiltak skal følges opp.

Det var i en pressekonferanse tirsdag kveld at regjeringen presenterte sine nye påbud og anbefalinger som skal bidra til å stanse spredning av korona, og unngå at helsetjenesten overbelastes. 

– Vi jobber med oppfølgingen vår, men trenger litt tid til å konkretisere planen. Samtidig henter regjeringen fram igjen tiltak som vi allerede har erfaring med i pandemiperioden så vi vet at de er gjennomførbare, selv om de tar litt tid å få på plass, sier rektor Peer Jacob Svenkerud.

Høgskolen har kalt inn beredskapsorganisasjonen sin til møte onsdag for å diskutere oppfølgingen. Nærmer informasjon om hva regjeringens tiltak vil bety ved HINN kommer senere.

– Regjeringen gir et tydelig signal om å skjerme barn og unge. Det blir førende for vår videre håndtering som vil legge vekt på at undervisning og eksamensavvikling kan gjennomføres trygt, sier Svenkerud. 

Les regjeringens pressemelding om nasjonale korontiltak (regjeringen.no)

Les regjeringens pressemelding om tiltak i skoler, barnehager og høyere utdanning (regjeringen.no)

Publisert 7. des. 2021 21:11 - Sist endret 7. des. 2021 21:11