HINN følger nye nasjonale koronatiltak

Regjeringens nye nasjonale tiltak mot korona er førende for Høgskolen i Innlandet, som per i dag ikke har iverksatt lokale tiltak.

– Smitteutviklingen er urovekkende, men vi vurderer det ikke som aktuelt med tiltak utover nasjonale pålegg og anbefalinger. Situasjonen er i dag en annen enn tidligere blant annet på grunn av vaksinestatus, og regjeringens konklusjon er at vi tåler mer smitte i samfunnet enn før, sier beredskapsleder ved Høgskolen, Marit Torgersen. 

– Vi følger likevel situasjonen tett og er forberedt på å reagere raskt dersom det blir nødvendig, fortsetter hun.

Anbefaler munnbind

Regjeringens nye tiltak ble innført 30. november og innebærer:

  • Nye pålegg om karantene og testing for voksne som bor sammen med en smittet person.
  • Pålegg om isolasjon ved påvist smitte av covid-19.
  • Anbefaling om bruk av munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten, på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand. 
  • Anbefaling om jevnlig testing av skoleelever, og vurdering av økt bruk av hjemmekontor, i kommuner med økende smitte og høy belastning i helsetjenesten. 

Se pressemelding om de nye koronatiltakene (regjeringen.no)

Forholdsmessige tiltak

Regjeringen har lagt til grunn at tiltak mot korona skal være forholdsmessige, og ikke mer inngripende i folks hverdag enn det som er nødvendig for å holde smittespredningen og belastningen på helsevesenet under kontroll.

Høgskolen innfører derfor ikke restriksjoner på planlagt aktivitet utover de nasjonale tiltakene. Det betyr at undervisning, eksamensavvikling, samlinger og reiser gjennomføres som normalt. 

– God håndhygiene, og å holde seg hjemme når man føler seg syk, er fortsatt gode tiltak for å redusere smittespredning, sier Torgersen.

Eksamenstid som normalt

Studenter har uttrykt bekymring for gjennomføringen av eksamener de kommende ukene slik smittesituasjonen i samfunnet er. 
– Eksamen er en viktig del av studiene. Ingen nasjonale pålegg, anbefalinger eller råd tilsier en annen vurdering. Derfor gjennomfører vi som planlagt, sier prorektor for utdanning, Stine Grønvold.

Hun utelukker ikke at det kan komme endringer for enkelte studier. Studenter får beskjed i læringsplattformen Canvas om hva som gjelder for den enkelte.

– Studenter som føler seg syke og har symptomer som kan indikere koronasmitte skal ikke møte til eksamen, men holde seg hjemme. Fra mandag 6. desember er det ikke nødvendig med sykemelding fra lege. Egenmelding er tilstrekkelig dokumentasjon, sier Grønvold.

Lokal håndtering

Ved høgskolen er det i dag det enkelte fakultet som håndterer håndterer koronasituasjonen. Ved behov kan det settes lokal krisestab for å følge opp.

Den sentrale beredskapsorganisasjonen, som hadde ansvaret i den mest akutte fasen av pandemien, bistår ved behov og holder seg oppdatert om utviklingen og den lokale håndteringen. 

– Sentral beredskapsgruppe vil aktiveres hvis situasjonen forverres og det igjen blir behov for sentral koordinering av koronahåndteringen ved høgskolen, sier beredskapsleder Marit Torgersen.

Publisert 2. des. 2021 10:03 - Sist endret 3. des. 2021 12:42