Gjeldende koronatiltak videreføres

Koronatiltakene som ble innført ved høgskolen før jul gjelder fortsatt, i påvente av eventuelle endringer i nasjonale påbud og anbefalinger. 

– Regjeringen innførte nye koronatiltak fra 15. desember og varslet at disse vil gjelde i fire uker. Slik smittesituasjonen i samfunnet er, har vi vurdert at vi ikke gjør endringer i våre lokale tiltak før regjeringen kommer med en ny vurdering, sier fungerende beredskapsleder ved Høgskolen i Innlandet, Kari Kjærnet.

Mye digital undervisning

Ved høgskolen ble det fra midten av desember lagt om til mye digital undervisning, med unntak blant annet for studenter som må gjennomføre forsøk i laboratorier eller annen ferdighetstrening. 

Det ble også besluttet at skriftlig skoleeksamen inntil videre legges om til andre eksamensformer der dette er faglig forsvarlig. Det ble åpnet for at egenmelding er tilstrekkelig dokumentasjon på sykefravær ved eksamen. 

– Vi kan ennå ikke svare på hvor langvarige disse omleggingene blir. Høgskolens utdanningsutvalg diskuterer spørsmålet kommende fredag. Høgskolens sentrale beredskapsgruppe vil konkludere etter at regjeringens nye vurderinger blir kjent i neste uke, sier prorektor utdanning, Stine Grønvold.

Utstrakt bruk av hjemmekontor

Høgskolens studiesteder er åpne. Dette gjelder også for Studentsamskipnaden i Innlandet sine kantiner og bokhandler.

Samtidig jobber mange medarbeidere fra hjemmekontor som følge av regjeringens pålegg fra desember. Medarbeidere i studentnære funksjoner, og medarbeidere som må møte på arbeidsplassen for å få utført jobben sin, er prioritert for tilstedeværelse. Dette fortsetter også inntil videre. 

– Vi er opptatt av å ivareta medarbeiderne våre i en krevende situasjon. Derfor tar vi nå opp med alle ledere at de har et ansvar for å ivareta et godt arbeidsmiljø også for ansatte som jobber hjemmefra, sier HR-direktør Lars Petter Mathisrud. 

Se oversikt over høgskolens gjeldende koronatiltak

Publisert 5. jan. 2022 13:59 - Sist endret 28. jan. 2022 21:45