Åpner for økt aktivitet på studiestedene

Høgskolen i Innlandet går over til fysisk undervisning så raskt som mulig og åpner for at medarbeidere kan komme tilbake til kontoret. 

Treklosser på et bord former ordet covid19

Regjeringen lettet på en rekke koronatiltak fra 1. februar klokka 23:00. 

– Vi går fra mange tydelige tiltak definert av myndighetene til å legge mer ansvar på den enkelte. Det er forståelig nok en overgang for mange. Da er det viktig å huske at den bakenforliggende vurderingen er at folk blir mindre syke av den virusvarianten som dominerer, og at mange er vaksinerte og er godt beskyttet mot alvorlig sykdom, sier rektor Peer Jacob Svenkerud ved Høgskolen i Innlandet.

Mer fysisk undervisning

Regjeringen signaliserer at den ønsker en normalisering av hverdagen for studenter og anbefaler fysisk undervisning på studiestedene.

Det er gitt dispensasjon fra kravet om en meter avstand i undervisning.

– Vi legger om til fysisk undervisning så raskt det er mulig. Det vil variere fra utdanning til utdanning hvor raskt dette kan skje, sier Stine Grønvold, prorektor utdanning ved Høgskolen i Innlandet.

Også studentarbeidsplasser, lesesaler, grupperom og bibliotek kan brukes uten krav om en meter avstand. 

Høgskolen holder fast ved den planen som er lagt for eksamener i vårsemesteret for å sikre forutsigbarhet. 

Kan møte på arbeidsplassen

Regjeringen har fjernet påbudet om hjemmekontor og overlater vurderinger om bruk av hjemmekontor til den enkelte virksomhet. 

– Mange av våre medarbeidere må være tilstede når undervisningen igjen blir fysisk. Øvrige medarbeidere kan i stor grad jobbe fra eget kontor hvor det er mulig å opprettholde en meter avstand. Derfor åpner vi for å komme tilbake til arbeidsplassen, sier HR-direktør Lars Petter Mathisrud. 

Han understreker at høgskolen vil være fleksible og åpne for bruk hjemmekontor når leder og medarbeider vurderer det som hensiktsmessig. Dette kan for eksempel gjelde for medarbeidere som trenger tilrettelegging av helsemessige årsaker, eller medarbeidere som får økte omsorgsoppgaver som følge økt sykefravær i samfunnet.

Venter normalisering

Det ventes økt smittespredning i de kommende ukene, men en normalisering etter mars. 

Regjeringen vurderer at vi kan omstille oss til å leve mer som normalt fra nå, og tar sikte på å fjerne koronatiltak helt fra 17. februar. 

Se oversikt over gjeldende koronatiltak ved høgskolen

Se oversikt over nasjonale råd og regler (regjeringen.no)

Les regjeringens pressemelding om fjerning av tiltak fra 1. februar (regjeringen.no)

Les regjeringens pressemelding om fjerning av tiltak inne skole og utdanning fra 1. februar (regjeringen.no) 

Av Tore Høyland
Publisert 2. feb. 2022 16:26 - Sist endret 2. feb. 2022 16:26