Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling

Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling (CCL) er et forsknings- og læringssenter ved Høgskolen i Innlandet. Senteret er tildelt UNESCO Chair for utdanning for bærekraftig levesett.

Om CCL

Hovedmålet er å bidra til prosjekter nasjonal og internasjonalt knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling, samt styrke nettverkssamarbeid om temaet, som Høgskolen har mer enn 20 års erfaring med.

Senterets arbeid omfatter kunnskapsformidling til alle nivåer i samfunnet, fra klasserommet til FN-systemet. CCL styrker og videreutvikler forbrukerundervisning og utdanning for bærekraftig utvikling. Fokus er på forbruk, livsstil og sosial læring. CCL gir innspill til læreplaner, utvikler undervisningsmateriell, deltar i samfunnsdebatten, og gir faglige råd til myndigheter og organisasjoner. Internasjonalt koordinerer CCL nettverket PERL/UNITWIN. Senteret arbeider med å implementerer FNs bærekraftsmål og bidrar til internasjonale avtaler og deltar i globale programmer innenfor utdanning.

Kontaktinformasjon

E-post: CCL@inn.no

Tlf.: +47 62 51 76 10

Postadresse: Høgskolen i Innlandet, Postboks 400, 2410 Elverum

Besøksadresse: Midtbyen skole, Holsetgata 31, Hamar 

Følg CCL på Facebook

CCL Logo

 

Arrangementer