Utvikling av utdanningstilbud

Oppdragsgivere kan kontakte HINN for utvikling av etter- og videreutdanningstilbud (EVU). Vi utvikler kurs og studier som er spesielt tilpasset virksomheters behov. Fleksible studiemodeller gjør at våre kurs og studier kan gjennomføres ved siden av jobb eller andre aktiviteter. 

Etter- og videreutdanning tilbys gjennom:

 • Deltidsstudier og - kurs
 • Skreddersydde studier og kurs for virksomheter
 • Konferanser og seminarer

Etterutdanning er kurs på høgskolenivå uten studiepoeng, mens videreutdanning er studier med studiepoeng.

Voksnes læring

Studietilbudene våre bygger på kunnskap om voksnes læring, som vektlegger:

 • Selvstyrt læring med fleksible studiemodeller
 • Mulighet til å anvende og bygge på egne erfaringer
 • Umiddelbar anvendelse av kompetansen

Derfor tilby vi praksisnære og problembaserte kurs og studier.

Kombinerte modeller og rene nettkurs

Vi utvikler kurs og studier med fysiske samlinger i kombinasjon med internett, eller rent nettbaserte kurs. SELL har lang erfaring med å bruke digitale verktøy og levende bilder som læringsressurser i læringsprosessene.

Skreddersydde løsninger

Vi kan sette sammen en studiemodell som kombinerer tradisjonelle virkemidler som forelesninger, tekst og seminarer med mediebaserte virkemidler, som f eks. video, lyd og bilde.

Voksenpedagogiske prinsipper ligger alltid til grunn for tilbudene vi utvikler.

Vi kan tilby disse tjenestene, oftes i en kombinasjon:

 • Analyse av kompetansebehov
 • Planlegge kompetansetiltak (didaktisk)
 • Utforme studieplan og studieguide
 • Utvikle skreddersydde studiemodeller (samlinger, nett eller kombinasjoner)
 • Designe digitale læringsplattformer 
 • Utvikle mediebaserte læremidler 
 • Administrativ støtte i gjennomføringen
 • Evaluering av kompetansetiltak

SELL har lang erfaring i å tilrettelegge for voksnes læring. Gjennom motiverende, praktiske og fleksible løsninger for gjennomføringen, skaper vi trygghet og gode betingelser for den enkeltes læring.

Vi legger til rette for at studiene skal kunne tilpasses en travel hverdag slik at studier kan kombineres med yrkesaktivitet og omsorgsoppgaver.

Publisert 1. juni 2021 14:32 - Sist endret 8. okt. 2021 08:32