Utvikling av utdanningstilbud

Oppdragsgivere kan kontakte HINN for uvikling av etter- og videreutdanningstilbud (EVU). Vi kan utvikle kurs og studier som er spesielt tilpasset virksomheter. Fleksible studiemodeller gjør at våre kurs og studier kan gjennomføres ved siden av jobb eller andre aktiviteter. Enkeltpersoner kan delta på kurs og studier fra HINNs ordinære studietilbud.

Høgskolen i Innlandet ved Senter for livslang læring (SELL), tilbyr EVU gjennom:

 • Deltidsstudier og - kurs
 • Skreddersydde kurs og studier for virksomheter
 • Konferanser og seminarer
 • Design og utvikling av digitale læringsressurser

Etterutdanning er kurs på høgskolenivå uten studiepoeng, mens videreutdanning er studier med studiepoeng.

Voksnes læring

Studietilbudene våre bygger på kunnskap om voksnes læring, hvor dette er viktig:

 • Selvstyrt læring
 • Mulighet til å anvende egne erfaringer
 • Å få utnytte sitt eget potensial
 • Å få utvikle seg i sine sosiale roller, så som yrkesrolle, familierolle mm
 • Opplevelsen av umiddelbar anvendelse av kompetansen

Derfor tilby vi praksisnære og problembaserte kurs og studier.

Kombinerte modeller og rene nettkurs

Vi utvikler kurs og studier med fysiske samlinger i kombinasjon med internett, eller rent nettbaserte kurs. SELL har lang erfaring med å bruke digitale verktøy og levende bilder som læringsressurser.

Skreddersydde løsninger

Vi kan sette sammen en studiemodell som kombinerer tradisjonelle virkemidler som forelesninger, tekst og seminarer med mediebaserte virkemidler, som f eks. video, lyd og bilde.

Voksenpedagogiske prinsipper ligger alltid til grunn for tilbudene vi utvikler.

Vi kan tilby disse tjenestene, oftes i en kombinasjon:

 • Analyse av kompetansebehov
 • Planlegge kompetansetiltak (didaktisk)
 • Utforme studieplan og studieguide
 • Bestemme studiemodell (samlinger, nett eller kombinasjoner)
 • Designe digitalt læringsmiljø (LMS, Wiki, Blogg m.m.)
 • Utvikle mediebaserte læremidler tilpasset et hvert oppdrag
 • Gjennomføre studiet inkludert studieadministrasjon
 • Evaluere kompetansetiltak

SELL har lang erfaring i å tilrettelegge for voksnes læring. Gjennom motiverende, praktiske og fleksible løsninger for gjennomføringen, skaper vi trygghet og gode betingelser for den enkeltes læring.

Vi legger til rette for at studiene skal kunne tilpasses en travel hverdag slik at studier kan kombineres med yrkesaktivitet og omsorgsoppgaver.

Publisert 1. juni 2021 14:32 - Sist endret 1. juni 2021 14:34