Produksjon av læringsressurser

Senter for livslang læring (SELL) har bred kompetanse innen digital produksjon som video, webutviklining og grafisk design på oppdrag fra både offentlige og private virksomheter.

SELL produserer film i ulike sjangre som læremidler til kurs, studier og konferanser. Levende bilder er et godt virkemiddel i læringsprosesser og gjør lærestoffet variert og fleksibelt. SELL disponerer et moderne filmstudio og er rigget for alle typer opptak ute i felt inkludert bilder fra drone.

SELL leverer tjenester innen web og grafisk design innen alle typer medier som, nettsider, film, trykksaker, profilartikler, emballasje, brosjyrer, bøker m.m. Visuell kommunikasjon og god interaksjonsdesign er viktig i formidling av et budskap til en bestemt målgruppe.

SELL er opptatt av å lage universelt utformet innhold som er tilgjengelig for alle.

Sist endret 12. jan. 2022 16:06