Fleksibel læring for voksne

Et samfunns- og arbeidsliv i stadig endring stiller nye krav til den enkeltes kunnskap og organisasjoners omstillingsevne. Senter for livslang læring er opptatt av hvordan man tilrettelegger fleksibel læring for voksne.

Våre kompetansetilbud bygger på og utvikler kunnskap om hvordan individer og organisasjoner lærer. Intensjonen er hele tiden å utvikle handlings- og endringskompetanser mot et framtidig arbeidsliv. For den enkelte lærende er det viktig med:

 • Aktiv deltakelse og problemløsning i relevante caser/oppgaver/aktiviteter
 • Refleksjon omkring egen læring og dialog i prosessorienterte aktiviteter
 • Bruke erfaringer på tvers av læringsarenaer på tvers av arbeidsplass, familie, fritid
 • Strukturerte løp med klare mål og delmål og opplevelse av progresjon og relevans
 • Forpliktelser til kunnskapsbygging; progresjon, søke felles forståelse, utvide egen og andres forståelsesrammer

Aktuelle forskningsområder

Målet vårt er å utvikle mer kunnskap om betydning for læring;

 • Hva som fremmer/ hemmer læring hos den enkelte og i organisasjoner
 • Hvordan teknologi gir nye muligheter og kan støtte læring ved å fremme kommunikasjon, kunnskapsbygging, refleksjon, metalæring etc.
 • Læring og kompetanseutvikling i organisasjoner
 • Læring og kompetanseutvikling  i mer uformelle sammenhenger og arenaer
 • Utvikling av lærings- og informasjonsmateriell i form av digitale ressurser
 • Pedagogisk og didaktisk planlegging og gjennomføring

Vi evaluerer samtlige kurs, studier og prosjekter fordi vi er opptatt av kontinuerlig kompetanseutvikling. Evalueringer gir kunnskap om hvorvidt studiemodeller, faginnhold og læringsressurser oppleves som relevante av studenter og oppdragsgivere.

Sist endret 8. okt. 2021 08:35