Arrangerer internasjonal konferanse om livslang læring

SELL arrangerer Lillehammer Lifelong Learning ICDE Conference 2023, 15. – 17. februar 2023 på Lillehammer.

Foto av Niel Fassina

Niel Fassina, ICDE President og konferansier på konferansen i 2019 og i 2023. Foto: Alexander Eriksson

Temaet for konferansen er «Livslang læring for et livslangt arbeidsliv» og er en oppfølger av ICDE Lillehammer Lifelong Learning Summit 2019, som samlet over 350 deltakere fra 37 land.

Konferansen blir også i 2023 en unik møteplass hvor arbeidslivet og utdanningssektoren møtes for å dele kunnskap, erfaringer og å skape gode løsninger for fremtidens livslang læring.

Deltakere fra alle verdensdeler

Det blir foredrag, paneldebatter, workshops og ulike møteplasser. I tillegg til faglige bidrag fra over 30 land og alle verdensdeler, har konferansen også et solid internasjonalt og nasjonalt partnerskap som består av; UNESCO Institute for Lifelong Learning, ILO, EADTU, HK-direktoratet, Commonwealth of Learning, NHO, LO, YS, Unio, Akademikerne, Nasjonalt fagskoleråd, EPALE, FUN og Innlandet fylkeskommune.

Stor interesse for konferansen

Konferansen er initiert og arrangeres av Høgskolen i Innlandet ved Senter for livslang læring i samarbeid med International Council for Open and Distance Education (ICDE). Det er stor interesse for konferansen, som nå er åpnet for registrering.

Mer informasjon

Mer om program og påmelding på konferansens nettsider.

Emneord: EVU Av Per Eriksson, Line Kristiansen
Publisert 4. nov. 2022 09:51 - Sist endret 4. nov. 2022 12:34