Samarbeidsprosjekt med Lillehammer Læringssenter

Høgskolen i Innlandet v/ Senter for livslang læring skal bistå Lillehammer læringssenter i prosjektet «blandet læring som metode i norskopplæringen».

Illustrasjonsbilde av voksne studenter

 

Lillehammer Læringssenter (LLS) er et kommunalt læringssenter med 160 elever fra 50 ulike nasjoner som gir opplæring til voksne som har rettigheter etter Introduksjonsloven, Integreringsloven og Opplæringsloven.

Dette prosjektet skal teste ut hvordan en blanding av tradisjonell klasseromsundervisning og nettundervisning fungerer i opplæring av fremmedspråklige, og om dette kan bidra til raskere progresjon og en mer fleksibel og tilpasset opplæringssituasjon, eksempelvis i forhold til jobb/utdanning.

Høgskolen skal bistå med faglig, pedagogisk veiledning underveis i prosjektet og skal blant annet gjennomføre intervjuer med både deltakerne og fagpersoner på LLS,  i tillegg til å skrive en avsluttende fagartikkel. Det er Irene Thorsplass ved Senter for livslang læring som leder prosjektet på vegne av Høgskolen.

Prosjektet er finansiert av IMDI og formålet med midlene er å øke kvaliteten og bedre resultatene i kommunenes integreringsarbeid, med sikte på å få målgruppen ut i arbeid eller i utdanning.

Av Irene Thorsplass
Publisert 24. okt. 2022 07:47 - Sist endret 24. okt. 2022 07:47