Samarbeid med Lillehammer læringssenter

Sist endret 21. okt. 2022 07:59 av Kristin Larsen
Sist endret 24. okt. 2022 07:47 av Kristin Larsen

Høgskolen i Innlandet v/ Senter for livslang læring skal bistå Lillehammer læringssenter i prosjektet «blandet læring som metode i norskopplæringen».