Skreddersyr bærekraftskurs for næringslivet

Høgskolen i Innlandet har på oppdrag fra Eika Alliansen utviklet et skreddersydd nettkurs om bærekraft for banksektoren. 

Illustrasjonsbilde av bærekraft (Foto: Colourbox)
Foto: Colourbox

Eika er en allianse av selvstendige banker, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt. Eika Gruppen leverer stordriftsfordeler, tjenester og produkter til bankene - og til deg som kunde. Eika ønsker å være en drivkraft for bærekraftig utvikling - både for kunden og lokalsamfunnet.

Innhold i kurset

Sentrale temaer i kurset er blant annet betydningen av bærekraft, konsekvenser av manglende bærekraft og viktige relevante utfordringer bankene er i berøring med.

Den pedagogiske tilnærmingen, gjennom variasjon av læringsressurser i form av tekst, lyd, video, quiz og animasjon, skaper grobunn for god og engasjerende læring.

Nettkurset består av sju moduler:

  • Hva er bærekraft?
  • Bankens rolle, ansvar og muligheter
  • Bærekraftskrav
  • Klimarisiko
  • Rammevilkår
  • Bærekraftsrisiko i kredittarbeid
  • Utviklingstrekk i finansmarkedet og bankregulering

Ubegrenset etterspørsel etter kompetanse

– Det er et behov for mer kunnskap. Det er jo ikke første gang vi gjør noe på bærekraft, men tidligere har vi laget noe på forskjellige temaer, nå vil det bli mer generell kompetanse som vil treffe på tvers av banken, sier konserndirektør bærekraft Marianne Groth i Eika Gruppen.

Og selv om bankene har et fokus på bærekraftskompetanse også til vanlig, så må man fylle på, mener Groth.

– Etterspørselen for kompetanse er helt ubegrenset, for selv om man var flink i går, så holder ikke det i dag. Man er nødt til å fylle på. Både krav og muligheter innenfor bærekraft er i rask utvikling, og vi blir definitivt aldri utlært, sier hun.

Samarbeidet med Høgskolen Innlandet startet da bankene i Eika hadde satt opp en fagplan over hva de ønsket at de ansatte skulle lære seg. Da Eika skulle finne eksterne til å ta på seg oppdraget, falt valget på Høgskolen Innlandet.

– Vi skulle finne en leverandør som kunne levere noe ut fra vår fagplan, og da kom vi i kontakt med Høgskolen og senteret i Kongsvinger der de jobber mye med bærekraft. Det passet som hånd i hanske for oss, og de lagde et opplegg basert på vår fagplan, sier Groth.

Satsningsområde for HINN

- Fag- og forskningsfeltet innen bærekraft er et viktig satsningsområde for Høgskolen. Når vi gjennom prosjekter med arbeidslivet kan formidle denne kompetansen og samskape ny kunnskap om arbeidslivets behov, får vi en vinn- vinn situasjon. Vi kan utvikle faget innen bærekraft til å bli mer arbeidsrelevant og vi bidrar til å heve kompetansen i samfunnet, sier leder ved Senter for livslang læring, Mette Villand.

Faglig ansvarlig for kurset har vært Hans Olaf Delviken og Minh Thi Hong ved Handelshøgskolen Innlandet, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.
Kursets læringsressurser er utviklet av Lars Teppan Johansen og Emma Sjøenden Vestli ved Senter for livslang læring i samarbeid med fagansvarlige og oppdragsgiver.

Kontaktinformasjon

Bilde av Mette Villand
Senterleder SELL
E-post
mette.villand@inn.no
Telefon
+47 61 28 82 42

Mer informasjon

Senter for livslang læring

Emneord: EVU, Oppdragsvirksomhet Av Lars Teppan Johansen og Line Kristiansen
Publisert 2. nov. 2022 11:18 - Sist endret 2. nov. 2022 11:49