English version of this page

Samarbeid med oss

HINN har en ambisjon om å samarbeide tett med arbeids- og samfunnslivet, både i utdanningene våre og i forsknings- og utviklingsarbeidet vårt.

HINN ønsker å være en pådriver for utviklingen i Innlandet i samspill med omgivelsene våre og gjennom samarbeid både med private og offentlige aktører. Samarbeidet inkluderer alt fra omfattende partnerskapsavtaler til mindre enkeltprosjekter.

Høgskolen har et utstrakt samarbeid med arbeids- og samfunnsliv på alle nivåer i organisasjonen, og med mange ulike virksomheter og organisasjoner regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Samarbeidet med eksterne miljøer er på mange måter ryggraden i forsknings- og utdanningsvirksomheten vår.

HINN har satt i strategisk plan fram mot 2026 satt seg som mål å være en pådriver i samfunnsutviklingen, der vi skaper ny kompetanse, innovative forsknings- og utviklingsprosjekter og nye læringsmåter i tett samspill med våre partnere fra næringslivet, offentlig virksomhet og frivillig sektor.