Samarbeidsmuligheter for studenter

Som student hos oss skal du oppleve at studiene dine er relevante for arbeidslivet. Vi legger vekt på at studenter skal kunne ha kontakt med arbeidslivet for eksempel gjennom oppgaveskriving, deltakelse i forskningsprosjekter og praksis i studiene.

Praksis i utdanningene

Praksis i private eller offentlige virksomheter underveis i studiene er en integrert del av mange utdanninger.

Les mer om praksis i utdanningene våre

Deltakelse i forskningsprosjekter

Høgskolen i Innlandet driver betydelig forskning. Vi ønsker å legge til rette for at studentene våre kan delta i forskningsprosjekter der det er mulig. 

Innovasjon og entreprenørskap

Vi ønsker å bidra til at studenter hos oss kan høste erfaring med entreprenørskap og bidra til innovasjon. Vi ønsker at alle studier hos oss skal inneholde elementer av dette, i tråd med regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen.

Studenter driver flere tilbud for deg som er interessert i å utvikle din egen kompetanse innen dette området:

Høgskolen tilbyr en master- og doktorgradsutdanning i innovasjon på Lillehammer.