Samarbeidsmuligheter for arbeids- og næringsliv

Vi har mange etablerte samarbeid med arbeidslivet. Du må gjerne ta kontakt med oss for å diskutere samarbeid, enten du representerer en privat bedrift, en offentlig aktør eller en organisasjon. 

Utdanning og kompetanseutvikling

Vi er opptatt av at utdanningene våre skal være tilpasset behovene i arbeidslivet og ønsker å bidra til livslang læring. Vi er avhengige av tett samarbeid med arbeidslivet blant annet om praksis og studentoppgaver.  

Etter og videreutdanning

Arbeidslivet krever i økende grad at medarbeidere utvikler kompetanse gjennom hele livet.

Se tilbudene våre innen etter- og videreutdanning.

Skreddersydde kurs og studier

Høgskolen i Innlandet utvikler og leverer skreddersydde kurs og studier i samarbeid med bedrifter og andre oppdragsgivere. Vi leverer innenfor et vidt spekter av fagområder, og kursene kan kombineres med jobb.

Studiene kan kombinere tradisjonelle metoder som forelesninger, tekst og seminarer med mediebaserte virkemidler som video, lyd og bilde.

Vi tilbyr blant annet å:

  • analysere kompetansebehov
  • planlegge kompetansetiltak
  • utforme studieplan og studieguide
  • bestemme studiemodell (samlinger, nett eller kombinasjoner)
  • designe digitalt læringsmiljø (LMS, Wiki, Blogg m.m.)
  • utvikle mediebaserte læremidler
  • tilrettelegge det praktiske rundt kompetansetiltak, inkludert studieadministrasjon
  • evaluere kompetansetiltak

Digitale læringsressurser

Senter for livslang læring (SELL) har bred kompetanse innen digital produksjon som video, webutviklining og grafisk design på oppdrag fra både offentlige og private virksomheter.

Levende bilder er et godt virkemiddel i læringsprosesser og gjør lærestoffet variert og fleksibelt. SELL produserer film i ulike sjangre som læremidler til kurs, studier og konferanser. SELL disponerer et moderne filmstudio og er rigget for alle typer opptak ute i felt inkludert bilder fra drone.

Visuell kommunikasjon og god interaksjonsdesign er viktig i formidling av et budskap til en bestemt målgruppe. SELL leverer tjenester innen web og grafisk design innen alle typer medier som, nettsider, film, trykksaker, profilartikler, emballasje, brosjyrer, bøker m.m.

SELL er opptatt av å lage universelt utformet innhold som er tilgjengelig for alle.

Se eksempler på produksjoner fra SELL.

Kontaktpersoner ved Senter for livslang læring: 

Praksis i utdanningene

Ved flere utdanninger er studentene i perioder underveis i studiene i praksis i bedrifter eller offentlige virksomheter.

Les om praksis i utdanningene og ta kontakt om din virksomhet ønsker dialog om praksissamarbeid med oss.

Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

Vi ønsker at forskningen og det kunstnerisk utviklingsarbeidet vårt skal oppleves relevant for næringsliv.

Mange forskningsprosjekter foregår i tett samarbeid med aktørene i arbeidslivet.

Samarbeid om forskning og utvikling

Høgskolen er en stor aktør innen forskning i Innlandet og jobber innen en lang rekke fagfelt. Mye av forskningen vår skjer på oppdrag fra eksterne oppdragsgivere, eller i samarbeid med andre. 

Vi jobber på oppdrag fra både næringsliv, helseforetak og andre offentlige virksomheter. Erfaringen vår sikrer både kvalitet i gjennomføringen av arbeidet og den uavhengigheten et godt stykke forskningsarbeid hviler på.

Forskningsoppdrag utformes ved at oppdragsgiveren har et behov og velger tema og problemstilling for forskningen. Sammen lager vi en plan og setter mål for forskningsarbeidet. Oppdragene kan variere i størrelse og innhold.

Muligheten for å få utført oppdragsforskning er avhengig av om vi har personer med relevant kompetanse tilgjengelige når prosjektet skal gjennomføres.

Vi kan inngå som samarbeidspartner i søknader til ulike kilder for finansiering av forskning. Da vil vi også kunne bistå i søknadsprosessen.

Mange av forskerne våre bidrar også i offentlige utredninger og utvalg. 

Tjenester vi leverer

I tillegg leverer vi tjenester for næringsliv og offentlig forvaltning, eller bistand til å arrangere konferanser.

Arrangere konferanser

Vi hjelper deg gjerne med å arranger konferanser.

Høgskolen i Innlandet har lang erfaring og arrangerer årlig en rekke nasjonale og internasjonale konferanser.

Konferanser arrangeres både i høgskolens egne- eller andre egnede lokaler etter oppdragsgivers ønsker.

Kontakt:

Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

Senter for livslang læring (SELL)