Reglement oppbevaringsskap

Reglement for oppbevaringsskap/bokskap Lillehammer og Hamar.

  1. Service/internservice ved Høgskolen i Innlandet (HiNN), administrerer dette bokskaps reglementet som gjelder for bokskap i HiNNs lokaler.
  2. Alle studenter som har betalt semesteravgiften og er registrert som student ved HINN kan låne bokskap.
  3. All oppbevaring i bokskapet skjer på låntagers eget ansvar og risiko. Bokskap skal ikke inneholde gjenstander som ikke er beregnet på oppbevaring i bokskap, for eksempel illeluktende gjenstander, matvarer mm.
  4. Dersom et bokskap ikke er låst, kan det overtas av andre.
  5. Bokskap lånes ut for maks et studieår av gangen, fram til 30.juni. Det er ikke nok bokskap til alle studenter og her gjelder prinsippet om «førstemann til mølla».
  6. Service/internservice ved HiNN Lillehammer foretar klipping av bokskap som ikke er ryddet innen 30.juni eller som ikke følger ovennevnte regler. Ved klipping registreres skapnummer.
  7. Alle har må ha oversikt over sitt skapnummer.
  8. Innholdet fra klippete bokskap må hentes hos driftsavdelingen ved HiNN innen 10 uker etter klipping. Dersom innholdet ikke hentes innen 10 uker, kan det fritt disponeres av HINN. Personlig innhold makuleres.
  9. Dersom HINN urettmessig har klippet et bokskap, skal studenten få nytt skap på valgfritt ledig sted dersom det ikke lar seg gjøre å få tilbake det feilklipte skapet. Feilklippet lås erstattes av HiNN oppad begrenset til 150 kr.
  10. Ved tap av innhold fra klippet bokskap i HiNNs besittelse, begrenses erstatningen oppad til 2000 kroner. For øvrig gjelder alminnelige erstatningsregler
Publisert 22. juni 2021 15:03 - Sist endret 9. aug. 2021 14:02