Oppbevaringsskap

Eiendomsavdelingen håndterer bokskap på de ulike studiestedene. Ordningene rundt bokskap kan variere fra hvilket studiested en befinner seg på. 

For mer informasjon, se hva som gjelder ditt studiested under. Finner du ikke informasjonen du trenger angående bokskap ta kontakt med servicepunktet/resepsjonen. 

For Elverum, Evenstad og Rena må du kontakte servicepunktet på studiested for mer informasjon. For Blæstad, Hamar og Lillehammer er det egne ordninger du kan lese mer om ved å klikke på boksene under:

Blæstad

Bokskapene på Blæstad styrer studentene selv. De finner et ledig skap og setter på en hengelås.

Hamar

Bokskap på HiNN, Hamar lånes ut gratis for ett studieår av gangen.

Reservering av bokskap

 • Sett hengelås på bokskapet som ønskes brukt og noter skapnummeret.
 • Sjekk nøye om skapet er i orden. 

Frister:

 • Bokskap lånes ut for ett studieår av gangen, de må tømmes og rengjøres innen 30. juni hvert år.
 • Bokskapene blir tilgjengelige fra semesterstart i det gjeldende studieåret.
 • Det er ikke nok skap til alle, her gjelder prinsippet om "førstemann til mølla".

Regler for lån av bokskap

Tvister om bruksrett:
Den som har hengelås på skapet har bruksrett fremfor andre. Ta derfor aldri av hengelåsen fra et skap du vil bruke. Etter utløp av lånefrist vil låsene bli klippet opp og skapene tømt av seksjonen for service/internservice ved HiNN, Hamar. Innholdet kan fås utlevert hos servicepunktet. E-postadressen til servicepunktet er servicepunkt@inn.no.
Uavhentet innhold vil etter ti uker bli donert til et veldedig formål, eller kastet. Personlige eiendeler makuleres.

Lillehammer

Bokskap på HiNN, Lillehammer lånes ut gratis for ett studieår av gangen.
Hvor skapene finnes

 • På plan 3 ved Biblioteket
 • Sørhove, ved inngangen i plan 3

Reservering av bokskap

 • Sett hengelås på bokskapet som ønskes brukt og noter skapnummeret.
 • Sjekk nøye om skapet er i orden. 

Frister:

 • Bokskap lånes ut for ett studieår av gangen, de må tømmes og rengjøres innen 30. juni hvert år.
 • Bokskapene blir tilgjengelige fra semesterstart i det gjeldende studieåret.
 • Det er ikke nok skap til alle, her gjelder prinsippet om "førstemann til mølla".

Regler for lån av bokskap

Tvister om bruksrett:
Den som har hengelås på skapet har bruksrett fremfor andre. Ta derfor aldri av hengelåsen fra et skap du vil bruke. Etter utløp av lånefrist vil låsene bli klippet opp og skapene tømt av seksjonen for service/internservice ved HiNN, Lillehammer. Innholdet kan fås utlevert hos servicepunktet. E-postadressen til servicepunktet er servicepunkt@inn.no.
Uavhentet innhold vil etter ti uker bli donert til et veldedig formål, eller kastet. Personlige eiendeler makuleres.

Publisert 8. juni 2021 14:55 - Sist endret 9. des. 2021 13:21