Digitale prosjekter

Eiendomsavdelingen har for tiden flere utviklingsprosjekter på gang. Les mer om disse her.

Hente ut student/ansattkort i automat

Bilder viser kortautomat for utskrift av studentkort og ansattkort.

IT og Eiendomsavdelingen i HINN har samarbeidet om å utvikle en programvare for å skrive ut student/ansattkort ved bruk av en automat.

I løpet av juni vil det bli plassert ut selvbetjeningsautomater som en pilot for en løsning slik at studenter og ansatte kan skrive ut student- og ansattkort selv. De to første automatene vil bli testet på studiested Elverum og Rena. Etter testperioden, vil det bli satt ut selvbetjeningsautomater for kortproduksjon på de øvrige studiestedene Hamar, Lillehammer, Blæstad og Evenstad i løpet av studieåret 2022/23.


Målet med å utvikle denne tjenesten er å gjøre det enkelt for studenter og ansatte å få hente ut student- og ansattkort. Ved hjelp av selvbetjeningsautomatene vil arbeidet med produksjon av student- og ansattkort effektiviseres, og studenter og ansatte kan hente kortet i hele åpningstiden på studiestedet.
 

I testperioden vil vi gjerne ha tilbakemeldinger om hva som fungerer bra og eventuelt hva som bør forbedres. Ta kontakt med ansvarlig for prosjektet/kontaktperson.

 

Ansvarlig for prosjektet/kontaktperson:

Bilde av Bjørn Holm
Seksjonssjef
E-post
bjorn.holm@inn.no
Telefon
+47 62 43 00 70

Utprøving av elektroniske utleveringsskap

Elektroniske utleveringsskap er en selvbetjent løsning hvor mottaker av pakker, gjenstander og annet kan hente ut dette i skapet. I første omgang prøver vi ut en slik løsning på studiested Lillehammer. Vi ønsker etterhvert å utvidet tilbudet på flere av studiestedene. Utleveringsskapene vil bli plassert slik at de også kan være tilgjengelig utenom høgskolens betjente åpningstid. 

Lenke til Maze Map som viser hvor skapet er plassert.

Gi oss gjerne tilbakemeldinger om hvordan bruk av skapet fungerer, send en e-post til ansvarlig for prosjektet/kontaktperson.

Bilder av elektronisk utleveringsskap og pakke.
Foto: Colourbox

 

Ansvarlig for prosjekt/kontaktperson:

Bilde av Bjørn Holm
Seksjonssjef
E-post
bjorn.holm@inn.no
Telefon
+47 62 43 00 70

Utprøving av elektroniske oppbevaringsskap for studenter

Det er tatt i bruk elektroniske oppbevaringsskap for studentene på Biovitenskap på studiested Hamar. De elektroniske skapene er et supplement til skap med nøkkel. Studentene på biovitenskap skal benytte skapet i forbindelse med klesskift ved gjennomføring av øvinger i laboratoriene.

Skapene er utstyrt med en elektronisk lås som kan åpnes med smarttelefon eller QR-kode, slik at det ikke er behov for fysisk nøkkel. Basert på erfaringene med skapene på studiested Hamar tar vi sikte på å etablere elektroniske oppbevaringsskap på flere av studiestedene. 

 

Ansvarlig for prosjektet/kontaktperson:

Bilde av Bjørn Holm
Seksjonssjef
E-post
bjorn.holm@inn.no
Telefon
+47 62 43 00 70