Bygge- og renoveringsprosjekter

Eiendomsavdelingen har for tiden flere utviklingsprosjekter på gang. Les mer om disse her.

Ombygging av undervisningsrom

Høgskolen fikk i 2020 midler fra Kunnskapsdepartementet (KD) til ombygging av undervisningsrom på Rena, Hamar og Lillehammer for å tilpasse undervisningsrommene til nye undervisningsformer og bruk av nye digitale verktøy. Rommene møbleres med gruppebordoppsett, med skjermer og andre tekniske løsninger for interaktive læringsformer. 

Det etableres tilsvarende rom på tre studiesteder; Rena, Hamar og Lillehammer. De utformes etter samme prinsipper, med møblering og tekniske løsninger. På Rena omfatter byggeprosjektet også å utvide rommet med om lag 200 kvadratmeter gjennom arealeffektivisering i eksisterende bygg. Byggeprosjektet på Rena er i sluttfasen med ferdigstillelse i tilknytning studiestart høsten 2022, mens undervisningsrommene på Hamar og Lillehammer vil være klar til bruk i løpet av høsten 2022. 

Gruppebordene i undervisningsrommene skal kunne benyttes av studentene til gruppearbeid når rommet ikke benyttes til undervisning. For å finne ut om det er ledige gruppebord i rommet, vil det bli etablert en løsning i Mazemap for å kunne finne ut om rommet/gruppebordene er ledige og hurtigbooking av gruppebordet.  Dette er en løsning vi etablere og teste ut neste studieår, og blir den vellykket vil vi ta den i bruk også knyttet til lesesalsplasser, grupperom mv for å gjøre det enklere for studentene å finne ut hvor det er ledige studentarbeidsplasser.

 

Ansvarlig for prosjektet/kontaktperson:

Bilde av Jan Aasen
Eiendomsdirektør
E-post
jan.aasen@inn.no
Telefon
+47 61 28 81 66

Etablering av studentportal på Rena

Vi bygger om eksisterende arealer på Rena og etablerer en Studentportal slik som på Lillehammer og Elverum. Studentportalen ligger ved biblioteket på studiested Rena. Ombyggingene er i sluttfasen og arealet tas i bruk i forbindelse med studiestart til høsten. Ved studentportalen etableres det også et møterom som kan benyttes av studentene.

Studentportalen blir forhåpentligvis et samlingspunkt for studentene, STINN og samfunnet.

 

Ansvarlig for prosjektet/kontaktperson:

Bilde av Bjørn Holm
Seksjonssjef
E-post
bjorn.holm@inn.no
Telefon
+47 62 43 00 70

Nybygg på studiested Rena

Et nybygg er under oppføring på studiested Rena, og innflytting er planlagt i slutten av 2023. Høgskolen skal leie om lag 800 kvadratmeter, resten av bygget skal leies av Forsvaret. Høgskolens lokaler skal ha fire bruksformål; Senter for ledertrening, kaffebar med studentarbeidsplasser, lokaler knyttet til studentvelferd som for eksempel konserter, og auditorium for 180 personer. Dette vil være et viktig supplement til de tilbudene som er i hovedbygget på studiestedet.  
Studentsamskipnaden skal drifte kaffebaren etter modell fra Studenten på Lillehammer. Studentene vil få en sentral rolle med å bestemme aktiviteter og bruken av kaffebaren. Senter for ledertrening er øvingslokaler for undervisning knyttet til sikkerhets- og beredskapsstudiene.

Det vil i tiden fram til innflytting bli arbeidet med driftsmodellen for å avklare hvordan de ulike bruksformålene skal fungere sammen. Fakultetet, studentene og samskipnaden vil være sentrale i dette arbeidet. Eiendomsavdelingen og IT-avdelingen vil inngå i driftsmodellen knyttet til driften av lokalene og det tekniske utstyret. 

 

Kontaktperson for HINN:

Bilde av Jan Aasen
Eiendomsdirektør
E-post
jan.aasen@inn.no
Telefon
+47 61 28 81 66