English version of this page

Utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget ved Høgskolen i Innlandet er høgskolens sentrale utvalg for godkjenning av studieplaner og kvalitetsarbeid knyttet til studieområdet.

Mandat

Utdanningsutvalget

 • godkjenner høgskolens studieplaner og etablerer studier på delegasjon i henhold til delegasjonsvedtak
 • har et særlig ansvar for kvalitetsarbeid på studieområdet gjennom oppfølging av høgskolens kvalitetssystem
 • gir innspill til institusjonens studiekvalitetsrapport og utdanningsmeldinger
 • fremmer utdanningskvalitet i høgskolens studieprogrammer
 • identifiserer høgskolepedagogiske utfordringer og initierer høgskolepedagogisk utviklingsarbeid
 • gir råd om videreutvikling av det internasjonale arbeidet knyttet til studieprogrammene
 • har et særlig blikk på studienes relevans og kompetanse for bruk i arbeids– og samfunnsliv

Utdanningsutvalgets sammensetning

Prorektor for utdanning (leder av utvalget), vara oppnevnes av rektor

Prodekan utdanning eller den dekanen bemyndiger fra:

 • Fakultet for helse og sosialvitenskap (HSV)
 • Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP)
 • Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS)
 • Fakultetet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi (ALB)
 • Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK)
 • Den norske filmskolen (DNF)

To studentrepresentanter med personlige varamedlem, alle oppnevnt av studentorganisasjonen StINN

Studiedirektør har sekretærfunksjonen

Innkallinger og protokoller

Innkallinger og protokoller ligger i P360 (Arkivsystemet) på sak 17/05528 (frem til 2018), sak 19/01606 (2019), sak 20/00277 (2020), sak 21/00610 (2021), sak 22/01301 (2022).

Møtetidspunkt vår 2022

 • 18. januar - kl 09.00-14.00 (Digitalt)
 • 24. februar - kl 09.00-14.00 (Digitalt)
 • 24. mars - kl 09.00-14.00 (Fysisk - Elverum)
 • 28. april - kl 09.00-14.00 (Digitalt)
 • 11. mai Fellesmøte med FoU-utvalget og Utdanningsutvalget
 • 19. mai - kl 09.00-14.00 (Utgår)
 • 16. juni - kl 09.00-14.00 (Fysisk - Lillehammer)

Møtetidspunkt høst 2022

 • 25. august - kl 09.00-14.00 (Digitalt)
 • 22. september - kl 09.00-14.00 (Fysisk)
 • 26. oktober - kl 09.00-14.00 (Digitalt)
 • 24. november - kl 09.00-14.00 (Fysisk)
 • 16. desember - kl 09.00-14.00 (Digitalt)
Publisert 18. juni 2021 14:31 - Sist endret 10. mai 2022 12:49