Utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget ved Høgskolen i Innlandet er høgskolens sentrale utvalg for godkjenning av studieplaner og kvalitetsarbeid knyttet til studieområdet.

Mandat

Utdanningsutvalget

 • godkjenner høgskolens studieplaner og etablerer studier på delegasjon i henhold til delegasjonsvedtak
 • har et særlig ansvar for kvalitetsarbeid på studieområdet gjennom oppfølging av høgskolens kvalitetssystem
 • gir innspill til institusjonens studiekvalitetsrapport og utdanningsmeldinger
 • fremmer utdanningskvalitet i høgskolens studieprogrammer
 • identifiserer høgskolepedagogiske utfordringer og initierer høgskolepedagogisk utviklingsarbeid
 • gir råd om videreutvikling av det internasjonale arbeidet knyttet til studieprogrammene
 • har et særlig blikk på studienes relevans og kompetanse for bruk i arbeids– og samfunnsliv

Utdanningsutvalgets sammensetning

Prorektor for utdanning (leder av utvalget), vara oppnevnes av rektor

Prodekan utdanning eller den dekanen bemyndiger fra:

 • Fakultet for helse og sosialvitenskap (HSV)
 • Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP)
 • Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS)
 • Fakultetet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi (ALB)
 • Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK)
 • Den norske filmskolen (DNF)

To studentrepresentanter med personlige varamedlem, alle oppnevnt av studentorganisasjonen StINN

Studiedirektør har sekretærfunksjonen

Innkallinger og protokoller

Innkallinger og protokoller ligger i P360 (Arkivsystemet) på sak 17/05528 (frem til 2018), sak 19/01606 (2019), sak 20/00277 (2020) ,sak 21/00610 (2021)

Møtetidspunkt høst 2021

 • 27. august - kl 09.00-14.00
 • 9. september - kl 12.00-14.00 
 • 23. september - kl 09.00-14.00
 • 7. oktober - kl 12.00-14.00
 • 28. oktober - kl 09.00-14.00
 • 11. november - kl 12.00-14.00
 • 25. november - kl 09.00-14.00
 • 10. desember - kl 09.00-11.30

 

Publisert 18. juni 2021 14:31 - Sist endret 2. sep. 2021 14:37