Utdanningsavdelingen

Utdanningsavdelingen har gjennomgående fagansvar for utdanningskvalitet, studieadministrative tjenester og systemer, universitets- og høgskolepedagogisk utviklingsarbeid og studentdemokrati. Utdanningsavdelingen har fagansvaret for den utdanningsadministrative forvaltningen i høgskolen og for videreutvikling av høgskolens samlede studieportefølje.

Utdanningsavdelingen ledes

Bilde av Stine Grønvold
Prorektor Utdanning
E-post
stine.gronvold@inn.no
Telefon
+47 62 43 00 73

Avdelingen er inndelt i:

 

 

Publisert 10. juni 2021 13:26 - Sist endret 26. jan. 2022 11:20