Styringsdokumenter

Utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet

Utviklingsavtale (02.11.2017)

Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet

2022 - Tildelingsbrev

Tildelingsbrev 2022

1 - Supplerende tildelingsbrev 2022 - Statsbudsjettet 2022, kap. 260, post 50 og 70. Supplerende tildelings- og tilskuddsbrev til universiteter og høyskoler med midler for å opprettholde studieprogresjonen

2 - Supplerende tildelingsbrev 2022 - Statsbudsjettet 2022, kap. 260, post 50 og 70. Supplerende tildelingsbrev til universiteter og høyskoler til studieplasser til sykepleier- og spesialsykepleierutdanning

3 - Supplerende tildelingsbrev 2022 - Statsbudsjettet 2022, kap. 260. Supplerende tildelings- og tilskuddsbrev til universiteter og høyskoler som følge av krigen i Ukraina

2021 - Tildelingsbrev

Tildelingsbrev 2021

Supplerende tildelingsbrev 2021 - Statsbudsjettet 2021 Kap. 260 post 50 og 70. Supplerende tildelings- og tilskuddsbrev til universiteter og høyskoler, lønn til studenter

Supplerende tildelingsbrev 2021 - Statsbudsjettet 2021, kap. 275, post 21. Supplerende tildelingsbrev til Høgskolen i Innlandet om lærererutdanning i praktiske og estetiske fag

2020 -Tildelingsbrev

Tildelingsbrev 2020

Supplerende tildelingsbrev 2020

Strategidokumenter

Årsrapporter

Revisjonsberetninger