Studiestedsutvalg

Hvert studiested har sitt eget studiestedsutvalg.

Studiestedsutvalgene jobber etter samme mandat som læringsmiljøutvalget og fungerer som det lokale studiestedsnære tilknytningspunktet for arbeidet med læringsmiljøet.

Studiestedsutvalgenes saker refereres i læringsmiljøutvalget og motsatt.

Publisert 18. juni 2021 14:43 - Sist endret 25. aug. 2021 14:52