Skikkethetsnemda

Universitets- og høyskoleloven § 4-10 (3) forutsetter at institusjonene har en egen skikkethetsnemnd.

Nærmere bestemmelser om sammensetningen av nemnda og saksbehandlingen finnes i §§ 7 og 11 i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Medlemmer i skikkethetsnemnda ved Høgskolen i Innlandet (HINN)

Skikkethetsnemnda ved HINN består i perioden 01.04.2020 – 31.03.2023 av: 

Faglig leder/nemndas leder                  

Ingrid Guldvik, dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HSV)

Faglig studieleder                                 

Andreas Engh Seland, førsteamanuensis ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP)

Representanter for praksisfeltet           

Janne Moen, fagutviklingssykepleier Sykehuset Innlandet

Henning Løkken, praksislærer Borgen barnehage

Representanter for faglærerne             

Camilla Bennin, HSV

Tor Solbakken, HSV                   

Ekstern representant                           

Aslak Runde, advokat i Advokatfirmaet Thallaug ANS

Studentrepresentanter*                       

 Sonja Tan Nguyen og Samuil Teodosiev Simeonov.

*Studentrepresentantene velges hvert år, og nåværende representanter sitter fram til 30.6.2022.

Nyttige lenker

Kontaktinformasjon

Sekretær for skikkethetsnemnda: Julie Brochmann

Publisert 18. juni 2021 14:33 - Sist endret 10. mai 2022 12:41