Rektors stab

Rektors stab har ansvar for å levere strategisk og praktisk lederstøtte for rektor, prorektorer og direktører, bidra med analyse og  ledelse/koordinering av ulike prosjekter i utviklingen av virksomheten samt forberedelse og koordinering ved utarbeidelse av styresaker.

Rektors stab ledes av Hans-Petter Nyberg.

Se alle ansatte i Rektors stab

Publisert 23. juni 2021 12:34 - Sist endret 31. aug. 2021 16:48