Rektoratet

Rektor er 

Bilde av Peer Jacob Svenkerud
Rektor
E-post
peer.svenkerud@inn.no
Telefon
+47 62 43 04 06

Rektor er øverste arbeidsgiverrepresentant og har det enhetlige ansvaret for all virksomhet i høgskolen.

Rektoratet består i tillegg av:

Bilde av Arild Hovland
Prorektor Forskning
E-post
arild.hovland@inn.no
Telefon
+47 61 28 75 20

Bilde av Stine Grønvold
Prorektor Utdanning
E-post
stine.gronvold@inn.no
Telefon
+47 62 43 00 73

Bilde av Ine Wigernæs
Prorektor Samfunnskontakt
E-post
ine.wigernas@inn.no
Telefon
+47 62 51 76 52

Publisert 10. juni 2021 13:31 - Sist endret 8. mars 2022 09:30