Rektoratet

Rektor Peer Jacob Svenkerud, er øverste arbeidsgiverrepresentant og har det enhetlige ansvaret for all virksomhet i høgskolen.

Rektoratet består i tillegg av:

 

Publisert 10. juni 2021 13:31 - Sist endret 27. aug. 2021 10:05