Redelighetsutvalget

Høgskolen i Innlandet har felles Redelighetsutvalg sammen med Universitetet i Sørøst-Norge. Utvalget behandler saker knyttet til uetisk vitenskapelig praksis og forskningsfusk ved de to institusjonene.

Redelighetsutvalget er opprettet i medhold av Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven). Loven som tydeliggjør institusjonenes ansvar for opplæring og håndtering av forskningsetikk trådte i kraft 1. mai 2017.

Virkeområde

Redelighetsutvalget skal behandle og uttale seg om innmeldte saker som tar opp mulige alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer hvor ansatte ved høgskolene er involvert.

Ved innmeldte saker skal utvalget alltid ta stilling til følgende (§8):  

  • Om forskeren har opptrådt vitenskapelig uredelig eller ikke.
  • Om det foreligger systemfeil ved institusjonen.
  • Om det vitenskapelige arbeidet bør korrigeres eller trekkes tilbake.

Alle, også personer og organisasjoner utenfor høgskolene, har rett til å varsle om slike saker.

Les mandatet

Retningslinjer og meldeskjema

Redelighetsutvalgets medlemmer

  • Leder av utvalget: dommer Mari Bø Haugstad fra Hedemarken Tingrett
  • Dosent Finn Aakre Haugen, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Ph.d.-kandidat Evi Pettersen, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Professor Halvor Nordby, Høgskolen i Innlandet
  • Professor Kjartan Østbye, Høgskolen i Innlandet
  • Varamedlem prodekan forskning professor Susan Lee Nacey, Høgskolen i Innlandet
  • Varamedlem førsteamanuensis Truls Juritzen, Universitetet i Sørøst-Norge 

Kontakt Redelighetsutvalget

For spørsmål/veiledning, ta kontakt med forskningsrådgiver Anne Sofie Lofthus.

 

 

Publisert 18. juni 2021 14:29 - Sist endret 2. sep. 2021 11:11