Redelighetsutvalget

Høgskolen i Innlandet har felles Redelighetsutvalg sammen med Universitetet i Sørøst-Norge. Utvalget behandler saker knyttet til uetisk vitenskapelig praksis og forskningsfusk ved de to institusjonene.

Redelighetsutvalget er opprettet i medhold av Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven). Loven som tydeliggjør institusjonenes ansvar for opplæring og håndtering av forskningsetikk trådte i kraft 1. mai 2017.

Virkeområde

Redelighetsutvalget skal behandle og uttale seg om innmeldte saker som tar opp mulige alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer hvor ansatte ved høgskolene er involvert.

Ved innmeldte saker skal utvalget alltid ta stilling til følgende (§8):  

 • Om forskeren har opptrådt vitenskapelig uredelig eller ikke.
 • Om det foreligger systemfeil ved institusjonen.
 • Om det vitenskapelige arbeidet bør korrigeres eller trekkes tilbake.

Alle har rett til å varsle om slike saker, også personer og organisasjoner utenfor høgskolen. 

Retningslinje for mottak og behandling av meldinger om problematisk forskningsetisk praksis og/eller mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved Høgskolen i Innlandet.

 

 • MELDE SAK: Framgangsmåte og meldeskjema 
 • BEHANDLE SAK: Retningslinjer for å behandle innmeldt sak til Redelighetsutvalget 

Redelighetsutvalgets medlemmer

 • Leder av utvalget: Annette Birkeland, jurist, Oslo kommune
 • Professor Lars-André Tokheim, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Ph.d.-kandidat Aafke Diepeveen, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Professor Halvor Nordby, Høgskolen i Innlandet
 • Professor Kjartan Østbye, Høgskolen i Innlandet
 • Varamedlem prodekan forskning professor Susan Lee Nacey, Høgskolen i Innlandet
 • Varamedlem førsteamanuensis Truls Juritzen, Universitetet i Sørøst-Norge 

Redelighetsutvalgets mandat

Kontakt Redelighetsutvalget 

Sekretær/forskningsrådgiver Anne Sofie Lofthus.

Lenker 

Universitetet i Sørøst-Norges informasjon om det felles redelighetsutvalget.

Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning

 

Publisert 18. juni 2021 14:29 - Sist endret 16. nov. 2022 15:25