Råd, nemnder og utvalg

Sist endret 10. jan. 2022 10:57 av lenkeretter@localhost

Høgskolen i Innlandet forvalter kunst for store verdier. Kunstutvalget som ble etablert i 2020 skal bistå med kompetanse i både ivaretakelse og formidling av høgskolens kunst.