Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen har gjennomgående fagansvar for høgskolens økonomistyring, regnskap og innkjøp/anskaffelser, både innen bevilgningsfinansiert virksomhet og eksternfinansiert virksomhet. I tillegg har Økonomiavdelingen et koordinerende ansvar for virksomhetsstyring på tvers av enheter i høgskolen.

Økonomiavdelingen ledes av økonomidirektør Ellen Anne Kjenstadbakk.

I tillegg består avdelingen av:

 

 

Publisert 10. juni 2021 13:28 - Sist endret 24. nov. 2022 12:50