Klagenemda

I henhold til universitets- og høyskolelovens (universitets- og høgskoleloven) § 5-1 første ledd skal alle universiteter og høgskoler opprette en klagenemnd som skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for kandidatene.

Klagenemnda ved Høgskolen i Innlandet

Cathrine Fossen, leder, Tingrettsdommer i Gjøvik tingrett 

Marie Nyhus, vara for leder, Politiadvokat i Innlandet politidistrikt

Inger-Kristin Larsen Vie, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP)

Vara: Magnar Ole Hesjadalen, Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi (ALB)

Kåre Letrud Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap – Handelshøgskolen (HHS)

Vara: Heidi Bråten Richenberg, Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HSV)

Vilde Halbrend, studentrepresentant 

Dag Emmanuel Fredriksen, studentrepresentant

Klagenemndas sekretær er Ane-Juell-Andersen

Publisert 18. juni 2021 14:33 - Sist endret 10. aug. 2021 11:27