English version of this page

Klagenemda

I henhold til universitets- og høyskolelovens (universitets- og høgskoleloven) § 5-1 første ledd skal alle universiteter og høgskoler opprette en klagenemnd som skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for kandidatene.

Klagenemnda ved Høgskolen i Innlandet

Cathrine Fossen, leder, Tingrettsdommer i Gjøvik tingrett 

Marie Nyhus, vara for leder, Politiadvokat i Innlandet politidistrikt

Inger-Kristin Larsen Vie, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP)

Vara: Magnar Ole Hesjadalen, Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi (ALB)

Kåre Letrud Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap – Handelshøgskolen (HHS)

Vara: Heidi Bråten Richenberg, Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HSV)

Studentrepresentanter: Birk Arildssønn Blekken og Vetle Ludvig Sondov Eriksen.

 

Kontaktinformasjon

Klagenemdas sekretær:

Bilde av Julie Brochmann-Fjell
Seniorrådgiver
E-post
julie.brochmann@inn.no
Telefon
+47 62 43 00 32

Publisert 18. juni 2021 14:33 - Sist endret 17. feb. 2022 11:16