English version of this page

Klagenemda

I henhold til universitets- og høyskolelovens (universitets- og høgskoleloven) § 5-1 første ledd skal alle universiteter og høgskoler opprette en klagenemnd som skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for kandidatene.

Klagenemnda ved Høgskolen i Innlandet

Cathrine Fossen, leder, dommer i Eidsivating lagmannsrett 

Marie Nyhus, vara for leder, tingrettsdommer ved Østre Innlandet tingrett
 

Inger-Kristin Larsen Vie, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP)

Vara: Magnar Ole Hesjadalen, Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi (ALB)
 

Kåre Letrud Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap – Handelshøgskolen (HHS)

Vara: Heidi Bråten Richenberg, Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HSV)
 

Studentrepresentanter: Maren Gullvåg Aasen og Liv Grete Sandbakken

Vara: Iman Nureddin Salem og Victoria Wedvik

Kontaktinformasjon

Klagenemndas sekretær: Esben Dybvik

Publisert 18. juni 2021 14:33 - Sist endret 5. sep. 2022 15:39