HR-avdelingen

HR-avdelingen har gjennomgående ansvar for strategisk styring og ledelse av virksomheten, og leverer organisasjons- og lederstøtte til alle nivå i organisasjonen innenfor arbeidsgiverstrategi og -politikk, HMS og arbeidsmiljø, leder- og medarbeiderutvikling, organisasjonsutvikling, internasjonalisering og mobilitet, partssamarbeid og medbestemmelse og personalforvaltning og lønn.

HR-avdelingen ledes av HR-direktør Lars Petter Mathisrud.

 

Avdelingen består av èn enhet:

 

Publisert 10. juni 2021 13:28 - Sist endret 31. aug. 2021 17:03