Høgskolestyret

Høgskolestyret er høgskolens øverste organ. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet. 

Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar.

Styret ved Høgskolen i Innlandet har 11 medlemmer. Fire styremedlemmer, inkludert styreleder, er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet (KD). Fem styremedlemmer er valgt av de ansatte og to styremedlemmer er valgt av studentene (studentrepresentantene velges for ett år om gangen). 

Neste møte: 9. november

Møtet avholdes på studiested Blæstad kl. 10:00-16:00. Merk at møtet er lukket til kl. 13:15.

Saksdokumenter er tilgjengelig fra 2. november.

Den åpne delen av møtet strømmes via zoom: https://inn.zoom.us/j/67153360359?pwd=a2drc296UjM0bzFZYVFrRjAzV0N5QT09 (Webinar ID 671 5336 0359 - Webinar Passcode 666930). Opptaket legges tilgjengelig på intranettet (Innafor) så snart som mulig etter møteslutt og inntil protokollen er publisert. 

Møtedatoer

 • 9. november 2021
 • 16. desember 2021
 • 4. februar 2022
 • 9. mars 2022
 • 4. mai 2022
 • 15. juni 2022
 • 30. august 2022
 • 4. oktober 2022
 • 8. november 2022
 • 15. desember 2022

Styremedlemmer for perioden 1. januar 2020 til 31. juli 2023 : 

 • Maren Kyllingstad, styreleder, Ringsaker (oppnevnt av KD)
 • Kyrre Lekve, Nesodden (oppnevnt av KD)
 • Christl Kvam, Biri (oppnevnt av KD)
 • Björn Åstrand, Umeå (oppnevnt av KD)
 • Bent Sofus Tranøy (valgt av de ansatte, representerer undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte) 
 • Stian Ellefsen (valgt av de ansatte, representerer undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte) 
 • Ulla Higdem (valgt av de ansatte, representerer undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte) 
 • Marte Monsen (valgt av de ansatte, representerer undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte) 
 • Hanne Furuheim (valgt av de ansatte, representerer teknisk- og administrativt ansatte)
 • John-Are Bruket Andreassen, Lillehammer (valgt av studentene)
 • Kristin Aldridge, Rena (valgt av studentene)

Varamedlemmer:

 • Laurence Marie Anna Habib, Oslo (1. vara, oppnevnt av KD)
 • Thomas Breen, Hamar (2. vara, oppnevnt av KD)
 • Harald Thuen (1. vara, valgt av de ansatte, representerer undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte)
 • Barbara Zimmermann (2. vara valgt av de ansatte, representerer undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte)
 • Hege Merete Somby (3. vara valgt av de ansatte, representerer undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte)
 • Kåre Letrud (4. vara valgt av de ansatte, representerer undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte)
 • Arve Thorsberg (valgt av de ansatte, representerer teknisk- og administrativt ansatte)
 • Fatema Al-Musawi, Lillehammer (1. vara, valgt av studentene)
 • Andreas Albrechtsen, Rena (2. vara, valgt av studentene)

Mer informasjon

Ved spørsmål, kontakt

Bilde av Kristin Garstad
Rådgiver
E-post
kristin.garstad@inn.no
Telefon
+47 61 28 83 09

 

  Publisert 10. juni 2021 13:32 - Sist endret 4. nov. 2021 10:13