English version of this page

Høgskolestyret

Høgskolestyret er Høgskolen i Innlandets øverste organ. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet. 

Høgskolestyret og rektor (Foto: Elen Sonja Kloumann/HINN)

Fra venstre bak: Björn Åstrand, John-Are Bruket Andreassen, Ulla Higdem, Maren Kyllingstad, Peer Jacob Svenkerud, Kristin Aldrige. Foran fra venstre: Marte Monsen, Harald Thuen og Hanne Furuheim. Christl Kvam, Thomas Breen og Bent Sofus Tranøy var ikke tilstede. 

Foto: Elen Sonja Klouman/HINN

Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar.

Styret ved Høgskolen i Innlandet har 11 medlemmer. Fire styremedlemmer, inkludert styreleder, er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet (KD). Fem styremedlemmer er valgt av de ansatte og to styremedlemmer er valgt av studentene (studentrepresentantene velges for ett år om gangen).

Saksdokumenter og protokoller

Møtedatoer

Mer informasjon om møtene legges i kalenderen på inn.no, følg lenken som ligger i møtedatoen. 

Styrets medlemmer

Styret har disse medlemmene for perioden frem til 31. juli 2023:

 • Maren Kyllingstad, styreleder, Ringsaker (oppnevnt av KD)
 • Christl Kvam, Biri (oppnevnt av KD)
 • Björn Åstrand, Umeå (oppnevnt av KD)
 • Thomas Breen, Hamar (oppnevnt av KD)
 • Ulla Higdem (valgt av de ansatte, representerer undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte) 
 • Marte Monsen (valgt av de ansatte, representerer undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte) 
 • Harald Ø. Thuen (valgt av de ansatte, representerer undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte) 
 • Bent Sofus Tranøy (valgt av de ansatte, representerer undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte) 
 • Hanne Furuheim (valgt av de ansatte, representerer teknisk- og administrativt ansatte)
 • Caroline Mathea Grønli Andersen, Lillehammer (valgt av studentene)
 • Mathias Enger, Lillehammer, Rena (valgt av studentene)

Varamedlemmer:

 • Laurence Marie Anna Habib, Oslo (1. vara, oppnevnt av KD)
 • Trond Fidje, Brumunddal (2. vara, oppnevnt av KD)
 • Barbara Zimmermann (1. vara valgt av de ansatte, representerer undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte)
 • Hege Merete Somby (2. vara valgt av de ansatte, representerer undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte)
 • Kåre Letrud (3. vara valgt av de ansatte, representerer undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte)
 • Arve Thorsberg (valgt av de ansatte, representerer teknisk- og administrativt ansatte)
 • Kelong Xue, Elverum (1. vara, valgt av studentene)
 • Eir Grindhaugen, Elverum (2. vara, valgt av studentene)

Mer informasjon

Ved spørsmål, kontakt

Bilde av Kristin Garstad
Rådgiver
E-post
kristin.garstad@inn.no
Telefon
+47 61 28 83 09

Publisert 10. juni 2021 13:32 - Sist endret 4. okt. 2022 09:10