Fakultetsrådene

Ordningen med fakultetsråd ble etablert gjennom høgskolestyrets behandling av sak om samarbeid, medvirkning og medbestemmelse på Høgskolen i Innlandets fakulteter i 2018 (sak 62/18).

 

Med bakgrunn i styrets vedtak er det utarbeidet mandat og det er gjennomført valg av ansattes representanter og oppnevning av eksterne representanter høsten 2019. 

Den norske filmskolen (DNF) er som det eneste av fakultetene direkte videreført organisatorisk i fusjonen. Ved tidligere Høgskolen i Lillehammer (HiL) var det etablert avdelingsstyrer og DNF har opprettholdt dette organet som et samarbeidsorgan med sterk bransjerepresentasjon også etter fusjonen.

Sammensetning Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi (ALB)

 • Eksterne representanter:
  • Gaute Nøkleholm, almenningsbestyrer i Romedal og Stange Almenninger
  • Kristiane Berg Haug, klyngeleder i NCE Heidner Biocluster
  • Jo Inge Breisjøberget, fagsjef Jakt og fiske Statskog
  • Margrete Nøkleby, organisasjonssjef Norges Bondelag
 • Ansattrepresentanter:
  • Representanter for undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte (UFF)
   1. Førsteamanuensis Hanne Kathrine Sjølie
   2. Førsteamanuensis Wenche Johansen
   3. Førsteamanuensis Rafi Ahmad
  • Representanter for teknisk- og administrativt ansatte (TA):
   1. Rådgiver Marius Kjønsberg
 • Studentrepresentanter:
  • P.t. ikke oppnevnt/valgt

Kontaktperson dekan Maria Hörnell Willebrand

Sammensetning Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK)

 • Eksterne representanter:
  • Nora Ibrahim, utviklingssjef The Oslo Company
  • Ivar Ragne Jenssen, utviklingssjef NRK
  • Dag Asbjørnsen, seksjonsleder Norsk Filminstitutt
  • Per Kristian Mengshoel, direktør for utvikling og innovasjon i Norsk Tipping
 • Ansattrepresentanter:
  • Representanter for undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte (UFF):
   1. Høgskolelektor Camille Thisell
   2. Førsteamanuensis Bendik Stubstad Henriksen
   3. Stipendiat Marius Øfsti
  • Representanter for teknisk- og administrativt ansatte (TA):
   1. Senioringeniør Geir Ove Thorsveen
   2. Seniorkonsulent Turid Thomassen (vara)
 • Studentrepresentanter
  • P.t. ikke oppnevnt/valgt

Kontaktperson dekan Hege Michelsen

Sammensetning Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS)

 • Eksterne representanter:
  • Lena Midtveit, adm.dir. i Sony Norge
  • Louise Dedichen, viseadmiral og sjef for militærmisjonen i Brüssel
  • Kristin Ringvold, senior manager Innovation og Strategi, CapGemini
  • Inge Andersen, partner i Varde-Hartmark og tidligere generalsekretær i Norges Idrettsforbund
 • Ansattrepresentanter:
  • Representanter for undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte (UFF):
   1. Høgskolelektor Micheline Egge Grung
   2. Forsker Per Kristian Alnes
   3. Professor Leif Rydstedt
   4. Høgskolelektor Terje Onshus (vara)
  • Representanter for teknisk- og administrativt ansatte (TA):
   1. Seniorkonsulent Åshild Camilla Nordli
 • Studentrepresentanter:
  • P.t. ikke oppnevnt/valgt

Kontaktperson dekan Marit Roland

Sammensetning Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HSV)

 • Eksterne representanter:
  • Ingeborg Hartz, forskningsdirektør Sykehuset Innlandet
  • Vigdis Galaaen, kommunalsjef Hamar kommune
  • Hans Petter Emilsen, avdelingsdirektør NAV
  • Jostein Buraas, avdelingsleder Olympiatoppen Innlandet
 • Ansattrepresentanter:
  • Representanter for undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte (UFF):
   1. Førsteamanuensis Jan Andersen
   2. Professor Stian Ellefsen
   3. Førsteamanuensis Anne Mari Steigen
   4. Førstelektor Tor Solbakken (1.vara)
   5. Førsteamanuensis Annette Løvheim Kleppang (2.vara)
   6. Høgskolelektor Siv Lena Birkheim (3.vara)
  • Representanter for teknisk- og administrativt ansatte (TA):
   • HR-rådgiver Liv Madsen
 • Studentrepresentanter:
  • P.t. ikke oppnevnt/valgt

 Kontaktperson dekan Ingrid Guldvik

 Sammensetning Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP)

 • Eksterne representanter:
  • Elaine Munthe, professor i pedagogikk og leder av Kunnskapssenter for utdanning
  • Aasa Gjestvang, enhetsleder for barnehage og opplæring hos Fylkesmannen i Innlandet
  • Trond Johnsen, skolesjef i Lillehammer kommune
  • Are Vindfallet, Making View
 • Ansattrepresentanter:
  • Representanter for undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte (UFF):
   1. Professor Guri Bordal Steien
   2. Førsteamanuensis Live Weider Ellefsen
   3. Førsteamanuensis Stine Vik
   4. Høgskolelektor Jorid Avdem (vara)
  • Representanter for teknisk- og administrativt ansatte (TA):
   1. Rådgiver Rune Holme
 • Studentrepresentanter:
  • P.t. ikke oppnevnt/valgt

 Kontaktperson dekan Morten Ørbeck

Sammensetning Den norske filmskolen (DNF)

 • Leder: Dekan Karin Julsrud
 • Eksterne medlemmer:
  • Rådsmedlem Filmforbundet, Inge-Lise Langfeldt. Vara Janic Heen.
  • Rådsmedlem Norske filmregissører, Eirik Svensson. Vara Emilie Blichfeldt.
  • Rådsmedlem Produsentforeningen Virke, Frederick Howard. Vara Silje Hopland Eik.
  • Rådsmedlem Dramatikerforbundet, Vegard Steiro Amundsen. Vara Monica Boracco.
 • Ansattrepresentanter:
  • Faglig ansatt: Are Syvertsen
  • Faglig ansatt: Lotte Mik-Meyer
  • Stipendiat: Bendik Stang
  • Teknisk- og administrativt ansatt: Tore Maritvold
  • Teknisk- og administrativt ansatt: Charlotte Midtbø
  • 1. vara: Jon Pighaug
  • 2. vara: Sophie Hesselberg
  • 3. vara: Sindre Sæbø
 • Studentrepresentanter:
  • K12: Jonas Bruun. Vara Louise Beyer.
  • Master: Ida Theresa Myklebost. Vara Katinka Maria Hustad.

Kontaktperson :  Dekan Karin Julsrud

Referent :  Janicke L. Vibe

Publisert 18. juni 2021 14:34 - Sist endret 23. juni 2021 13:56