Fakultetsrådene

Ordningen med fakultetsråd ble etablert gjennom høgskolestyrets behandling av sak om samarbeid, medvirkning og medbestemmelse på Høgskolen i Innlandets fakulteter i 2018 (sak 62/18).

 

Med bakgrunn i vedtaket er det utarbeidet mandat og det er gjennomført valg av ansattes representanter og oppnevning av eksterne representanter til fakultetsrådene/avdelingsstyrene ved Høgskolen i Innlandet.

Valgene er gjort for perioden 1. januar 2020 - 31. juli 2023. 

Medlemmer i fakultetsrådene/avdelingsstyre

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi (ALB) 

Eksterne representanter:

 • Gaute Nøkleholm, almenningsbestyrer i Romedal og Stange Almenninger
 • Kristiane Berg Haug, klyngeleder i NCE Heidner Biocluster
 • Jo Inge Breisjøberget, fagsjef Jakt og fiske Statskog
 • Margrete Nøkleby, organisasjonssjef Norges Bondelag

Ansattrepresentanter:

 • Representanter for undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte (UFF)
  1. Førsteamanuensis Hanne Kathrine Sjølie
  2. Førsteamanuensis Wenche Johansen
  3. Førsteamanuensis Rafi Ahmad
  4. Førsteamanuensis Lars Erik Ruud (1. vara)
  5. Høgskolelektor Marius Kjønsberg
 • Representanter for teknisk- og administrativt ansatte (TA):
  1. Rådgiver Elisabeth Røe

Studentrepresentanter:

 • P.t. ikke oppnevnt/valgt

Kontaktperson ALB

Bilde av Maria Hörnell Willebrand
Dekan
E-post
maria.willebrand@inn.no
Telefon
+47 62 43 07 55

Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK)

Eksterne representanter:

 • Nora Ibrahim, utviklingssjef The Oslo Company
 • Ivar Ragne Jenssen, utviklingssjef NRK
 • Dag Asbjørnsen, seksjonsleder Norsk Filminstitutt
 • Per Kristian Mengshoel, direktør for utvikling og innovasjon i Norsk Tipping

Ansattrepresentanter:

 • Representanter for undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte (UFF):
  1. Høgskolelektor Camille Thisell
  2. Førsteamanuensis Bendik Stubstad Henriksen
  3. Stipendiat Marius Øfsti
  4. Høgskolelektor Mette Nyseter (1. vara)
 • Representanter for teknisk- og administrativt ansatte (TA):
  1. Senioringeniør Geir Ove Thorsveen
  2. Rådgiver Turid Thomassen (vara)

Studentrepresentanter

 • P.t. ikke oppnevnt/valgt

Kontaktperson AMEK

Bilde av Hege Michelsen
Dekan
E-post
hege.michelsen@inn.no
Telefon
+47 61 28 82 08

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS)

Eksterne representanter:

 • Lena Midtveit, adm.dir. i Sony Norge
 • Louise Dedichen, viseadmiral og sjef for militærmisjonen i Brüssel
 • Kristin Ringvold, senior manager Innovation og Strategi, CapGemini
 • Inge Andersen, partner i Varde-Hartmark og tidligere generalsekretær i Norges Idrettsforbund

Ansattrepresentanter:

 • Representanter for undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte (UFF):
  1. Forsker Per Kristian Alnes
  2. Professor Leif Rydstedt
  3. Høgskolelektor Terje Onshus 
  4. Høgskolelektor Marit Elvsås (1. vara)
 • Representanter for teknisk- og administrativt ansatte (TA):
 1. Rådgiver Åshild Camilla Nordli

Studentrepresentanter:

 • P.t. ikke oppnevnt/valgt

Kontaktperson HHS

Bilde av Marit Roland
Dekan
E-post
marit.roland@inn.no
Telefon
+47 61 28 81 74

Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HSV)

Eksterne representanter:

 • Ingeborg Hartz, forskningsdirektør Sykehuset Innlandet
 • Vigdis Galaaen, kommunalsjef Hamar kommune
 • Hans Petter Emilsen, avdelingsdirektør NAV
 • Jostein Buraas, avdelingsleder Olympiatoppen Innlandet

Ansattrepresentanter:

 • Representanter for undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte (UFF):
  1. Førsteamanuensis Jan Andersen
  2. Førsteamanuensis Anne Mari Steigen
  3. Førstelektor Tor Solbakken 
  4. Førsteamanuensis Annette Løvheim Kleppang (1. vara)
  5. Høgskolelektor Siv Lena Birkheim (2. vara)
 • Representanter for teknisk- og administrativt ansatte (TA):
  • HR-rådgiver Liv Madsen
  • Ane-Gunhild Amirnejad (vara)

Studentrepresentanter:

 • P.t. ikke oppnevnt/valgt

Kontaktperson HSV

Bilde av Per Morten Fredriksen
Dekan
E-post
permorten.fredriksen@inn.no
Telefon
+47 62 43 03 69

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP)

Eksterne representanter:

 • Elaine Munthe, professor i pedagogikk og leder av Kunnskapssenter for utdanning
 • Aasa Gjestvang, enhetsleder for barnehage og opplæring hos Fylkesmannen i Innlandet
 • Trond Johnsen, skolesjef i Lillehammer kommune
 • Are Vindfallet, Making View

Ansattrepresentanter:

 • Representanter for undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte (UFF):
  1. Professor Guri Bordal Steien
  2. Førsteamanuensis Live Weider Ellefsen
  3. Førsteamanuensis Stine Vik
  4. Høgskolelektor Jorid Avdem (vara)
 • Representanter for teknisk- og administrativt ansatte (TA):
  1. Studieveileder Heidi Anine Larsen Skjefstadmoen
  2. Rådgiver Rita Lang-Ree (1.vara)
  3. Rådgiver Pål Riiser Berg (2. vara)
 • Studentrepresentanter:
  • P.t. ikke oppnevnt/valgt

Kontaktperson LUP

Dekan
E-post
morten.orbeck@inn.no
Telefon
+47 62 51 76 03

Den norske filmskolen (DNF)

DNF er som det eneste av fakultetene som ble direkte videreført organisatorisk i fusjonen. Ved tidligere Høgskolen i Lillehammer (HiL) var det etablert avdelingsstyrer og DNF har opprettholdt dette organet som et samarbeidsorgan med sterk bransjerepresentasjon også etter fusjonen.

 • Leder: Dekan Eli Bø
 • Eksterne medlemmer:
  • Rådsmedlem Filmforbundet, Zaklina Stojcevska. Vara Janic Heen.
  • Rådsmedlem Norske filmregissører, Eirik Svensson. Vara Emilie Blichfeldt.
  • Rådsmedlem Produsentforeningen Virke, Frederick Howard. Vara Silje Hopland Eik.
  • Rådsmedlem Dramatikerforbundet, Vegard Steiro Amundsen. Vara Monica Boracco.
 • Ansattrepresentanter:
  • Faglig ansatt: Are Syvertsen
  • Faglig ansatt: Lotte Mik-Meyer
  • Stipendiat: Bendik Stang
  • Teknisk- og administrativt ansatt: Tore Maritvold
  • Teknisk- og administrativt ansatt: Charlotte Midtbø
  • 1. vara: Jon Pighaug
  • 2. vara: Sophie Hesselberg
  • 3. vara: Sindre Sæbø
 • Studentrepresentanter:
  • K12: Jonas Bruun. Vara Louise Beyer.
  • Master: Ida Theresa Myklebost. Vara Katinka Maria Hustad.

Kontaktperson DNF

Bilde av Eli Bø
Dekan
E-post
eli.bo@inn.no
Telefon
+47 62 43 03 89

Referent: Janicke L. Vibe

Publisert 18. juni 2021 14:34 - Sist endret 18. mars 2022 11:07