Avdeling for digitalisering og infrastruktur

Avdeling for digitalisering og infrastruktur har gjennomgående fagansvar for fellesfunksjoner innenfor digitalisering, studiestedsutvikling, drift og forvaltning av bygg, eiendommer og studiesteder, IT-infrastruktur, IT-sikkerhet, dokumentasjons- og informasjonsforvaltning  og samfunnssikkerhet og beredskap.

Avdeling for digitalisering og infrastruktur ledes av direktør Marit Torgersen .

Avdelingen består av tre enheter:

Publisert 10. juni 2021 13:29 - Sist endret 19. mai 2022 12:04