Oppmøte/fravær for tillitsvalgte

Regler for godkjent fravær for tillitsvalgte studenter

Som klassetillitsvalgt er du forpliktet til å delta i alle studieprogramutvalg som studieprogramansvarlig innkaller til, gjerne ett til to i semesteret. Samt alle studentrådsmøter i regi av StInn.

Som tillitsvalgt på fakultetsnivå, råd, utvalg og styrer er du forpliktet til å delta i alle møter som det innkalles til, gjerne to eller tre i semesteret.


Er du som tillitsvalgt forhindret fra å stille i møter, skal du så snart som mulig varsle om forfall til den som har innkalt til møtet. Du skal samtidig be din vara om å stille i ditt sted.

Godkjent fravær er:

  • egen sykdom
  • barns sykdom
  • eksamen
  • andre tungtveiende årsaker

Ordinær undervisning regnes normalt ikke som godkjent fravær fra tillitsvervforpliktelser. Dersom et planlagt møte skulle kollidere med undervisning, anbefales det at du tar kontakt med den som har innkalt til møtet for om mulig å endre møtetidspunktet.


Det er et krav at den studenttillitsvalgte har deltatt i minst 75 prosent av avholdte møter. Tilsvarende regler gjelder for varaer: man skal ha deltatt i minst 75 prosent av de møtene man har vært innkalt til.


Fravær fra praksis på grunn av tillitsvervforpliktelser

Studenter som er i praksis kan bli innkalt til møter i studieprogramutvalg, råd/utvalg på fakultetsnivå, eller sentrale råd og utvalg. Dersom obligatorisk møtedeltakelse sammenfaller med praksisopphold, regnes tillitsvalgtforpliktelser - altså møtedeltakelse i studieprogramutvalg eller i andre råd og utvalg - som godkjent fravær fra praksis.
 

Publisert 8. sep. 2021 14:26 - Sist endret 8. sep. 2021 14:26