Opplæring av studenttillitsvalgte

Kurs for studenttillitsvalgte til studieprogramutvalgene

Studentorganisasjonen i Innlandet, StInn, og høgskolen arrangerer i samarbeid kurs for klassetillitsvalgte som skal representere studentene i studieprogramutvalgene. Kurset gjennomføres i starten av september.

Kurs for tillitsvalgte studenter til sentrale råd og utvalg

Studentorganisasjonen i Innlandet, StInn og høgskolen arrangerer kurs for alle tillitsvalgte i råd, utvalg og styrer i løpet av høsten. Spesifikk opplæring i rolleforståelsen i de ulike råd og utvalg gjøres i tilknytning til det enkelte råd og utvalg.

Tillitsvalgte i råd, utvalg og styrer er de som er representert i

 

Institusjonsnivå:

Fakultets-/studiestedsnivå:

Programnivå:

Publisert 8. sep. 2021 14:15 - Sist endret 10. sep. 2021 10:22