Attest til studenttillitsvalgte

Alle tillitsvalgte studenter har krav på å få en skriftlig attest når funksjonstiden opphører. 

En forutsetning for å få attesten er at den studenttillitsvalgtes oppslutning om tillitsvervet vurderes som tilfredsstillende.

Det er et krav at den tillitsvalgte har deltatt i minst 75 prosent av avholdte møter. Tilsvarende regler gjelder for varaer: Man skal ha deltatt i minst 75 prosent av de møtene man har vært innkalt til.

Det finnes egne retningslinjer for hva som regnes som godkjent fravær.

Klassetillitsvalgte ber studieprogramansvarlig om å fylle ut standardattest, og avtaler direkte med studieprogramansvarlig om attesten skal hentes eller om den blir tilsendt.

Tillitsvalgte på fakultetsnivå og råd, utvalg og styrer henvender seg til sekretær for organet som fyller ut standardattest. Den tillitsvalgte avtaler direkte med sekretær for organet om attesten skal hentes eller om den blir tilsendt.

Her finner du forslag til standardattester for