Instituttleders rapport

Instituttleder kan levere rapport på høsten hvert år til dekan.

Bruken av instituttledere varierer noe i de ulike fakultetene. Instituttleder samler til vanlig innhold fra studieprogramansvarliges rapporter og sender til dekan. Ved enkelte fakultet kan studieprogramansvarliges rapport gå direkte til dekan, avhengig av faglig organisering på fakultetet. Det er en viss frihet til å tilpasse dette, men uansett vil instituttleders fokus først og fremst være på fagmiljøets faglige og pedagogiske kompetanse. 

Mal for instituttleders rapport

Publisert 10. sep. 2021 09:20 - Sist endret 22. sep. 2021 08:56