Studiestartundersøkelsen

Studiestartundersøkelsen er en spørreundersøkelse som hver høst går til alle førsteårsstudenter på årsstudier, bachelorstudier og masterstudier.

Studentene får undersøkelsen tilsendt i slutten av september. Rapportene foreligger i begynnelsen av november.

Undersøkelsen handler om studentenes første møte med høgskolen og deres opplevelse av studiet så langt.

Det er lagt ut rapporter i PDF format i boksene over. Rapportene tar for seg ulike nivå i høgskolen (for hele høgskolen, for fakultet, for studiested og for studieprogram (med mer enn 8 svar)).