Tilsyn

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning) gjennomførte tilsyn med Høgskolen i Innlandets systematiske kvalitetsarbeid i 2019. Systemet ble godkjent 25. oktober 2019.

NOKUT sin rapport kan du laste ned her:

Periodisk tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid 645,80 kB

Rapporten er også tilgjengelig på  NOKUT sine sider.

Her finner du alle dokumenter fra NOKUT om tilsynet, all innsendt dokumentasjon fra høgskolen og studentuttalelsen fra Studentorganisasjonen i Innlandet.

Tilsynsprosessen

Dokumentasjon

Dokumentasjonskravet fra NOKUT ble sendt oss 1. november 2018. Dokumentasjonen ble levert 14. februar 2019. Mange personer tilknyttet syv utvalgte studieprogram og i høgskolens fellesledd har bidratt med å både skrive og finne fram dokumentasjon. Til sammen utgjør dokumentasjonen ca. 2.800 sider, og er presentert i enkeltdeler nedenfor.

Høgskolenivå

Bachelor i sykepleie, HSV, Elverum       

Bachelor i utmarksforvaltning, ALB, Evenstad    

Bachelor i produksjonsdesign, DNF, Lillehammer

Master Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7, LUP, Hamar     

Master i økonomi og ledelse, HHS, Rena      

Ph.d. i barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling, HSV, Lillehammer

Videreutdanning Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten, HHS, Rena

Studentuttalelse

Sist endret 20. mai 2022 11:15