Dokumentasjon

Vi har samlet strategiske dokumenter, kvalitetssystembeskrivelse, rapporter og annen dokumentasjon fra høgskolen og UH-sektoren som helhet.

Strategi

Kvalitetsarbeidet skal være forankret i Høgskolen i Innlandet sin strategi. 

Høgskolens strategi for 2021 - 2026 er publisert på høgskolens nettsider.

Høgskolen har samlet sine styringsdokumenter her.

Periodiske studieprogramevalueringer 

Høgskolen gjennomfører periodiske studieprogramevalueringer minimum hvert sjette år. Ordningen ble startet  med pilotevalueringer i 2019. Du finner rapporter fra gjennomførte evalueringer på våre nettsider.

NIFUs kandidatundersøkelse 

Nasjonal tilstandsrapport for høyere utdanning  

Nasjonale datakilder i DBH